Målstyring

mÃ¥lstyring Organisasjonens strategi er hvordan den skal realisere sin visjon på mellomlang til lang sikt.

Strategien må omsettes til handling via strategiske og operasjonelle mål.

Status for strategiske og operasjonelle mål må regelmessig overvåkes for å se om bedriftens strategi er i rute.

Rotårsaksanalyse

Rotårsaksanalyse

Målet med en rotårsaksanalyse er å bestemme de sanne årsakene til et problem.

Som bildet illustrer, kan et problem (stammen på treet) ha mange årsaker (røtter).

Over tid vil symptomene (bladene på treet) vokse seg større og bli mer synlig.

Prosesskontroll

prosesskontroll

Statistisk prosesskontroll - SPC kan brukes til å overvåke måleresultat og sikre at kvaliteten er innenfor kundekravene.

SPC kan også brukes til å jobbe forebyggende, ved at du oppdager endringer i prosessen på et tidlig tidspunkt.

Prosesskartlegging

Prosesskartlegging «A bad process will beat a good person every time» - W. Edwards Deming -

Hvordan er flyten i dine prosesser? Hvilke aktiviteter utføres?

Hvilke målinger gjøres underveis for å sikre kvalitet? 

Er alle enige om hvordan prosessen skal utføres?

Lik kvalitet hver gang

kvalitetsforbedring

Dette innlegget handler om eggkoking, og hvordan oppnå samme kvalitet for en prosess hver gang.

Da jeg hadde sommerjobb på Sjømennenes Helsehjem for mange år siden, var dette et aktuelt tema.

Det var nemlig ikke alltid kundene / beboerne var like fornøyd med de kokte eggene.

Lean Six Sigma til innovasjon

Lean Startup Six Sigma

Lead Lean konferansen (22.januar 2018) ble et inspirerende møte med dyktige foredragsholdere som Anita Krohn Traaseth, Alex Osterwalder, Dan Toma, Eric Ries & Seth Godin.

Et gjennomgående tema var exploitation (optimalisering) og exploration (utvikling).

Effektiv problemløsing

lean six sigma kurs

Lean Six Sigma hjelper deg å redusere kostnader, forbedre kvaliteten og øke produktiviteten.

Denne faktabaserte forbedringsmetoden gir målbare resultater ved å forbedre flyt, sentrere prosesser bedre og redusere variasjon.

Utslipp og måleprogram

utslipp-måleprogram

Utslipp kan være til vann, jord og luft, og er regulert gjennom utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet.

For produksjonsbedrifter henger svinn og utslipp sammen: Ved å redusere utslipp, reduseres svinn og kost også.

Kvalitetsforbedring

kvalitetsforbedring

"The devil is in the details"

Kvalitet oppnår du når du har kontroll på de viktige detaljene.

Det er mange ting som kan påvirke et resultat, men noen detaljer er viktigere enn andre.

Takk for tilliten

Kontakt

Lean Tech AS | Svelleveien 33

0047 481 23 070

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lillestrøm, Norway

Lean

L - Løsningsorientert

E - Engasjert

A - Analytisk

N - Nysgjerrig

Motta nyhetsbrev

 
* nødvendig