Tjenester innenfor effektivisering

 

Effektiv ressursbruk

svinn

Ved å sammenligne teoretisk og faktisk forbruk kan du vurdere potensielle gevinster og eventuelt optimalisere prosessene dine. 

Benchmarking per produkt og per prosess bestemmer fokus. Jo mer informasjon du har, jo lettere er det å gjøre forbedringer.

Riktig drift av destillasjonskolonner er avgjørende for energi og råvarekost. Lean Tech har bidratt til å redusere råvarekostnader med 3,8 millioner kr årlig ved å gjenvinne råvarer via destillasjonsprosesser.

Råvareforbruket kan reduseres ved å redusere svinn og vrak. Råvarer på avveie kan gi utslipp til luft, vann eller avfall. Har du kontroll på utslippene dine kan du redusere svinn og redusere råvarekost. Lean Tech bistår med å optimalisere prosesser.

Effektiv energibruk

effektivisering

Hvor mye energi kreves til ulike del-prosesser? For ulike produkt? Ulike maskiner/utstyr?

Jo mer du vet om energiforbruket ditt jo lettere er det å effektivisere.

Lean Tech utfører benchmarking av energiforbruk per produkt og prosess, og har ledet prosjekt som reduserte energikostnadene med 1,6 millioner kr årlig hos en bedrift. 

Dersom du mangler målinger for å differensiere forbruket kan du starte med å beregne teoretisk forbruk. Da ser du hvilke delprosesser som er mest energikrevende og kan fokusere på å optimalisere dem.

Det kan være lønnsomt å investere i flow målere for damp eller strømmålere for å differensiere forbruket. Start med de mest energikrevende prosessene hvor potensialet størst!

Kvalitetsforbedring For å oppnå forutsigbar kvaliteten må du vite hvilke faktorer som er avgjørende for kvaliteten og ha kontroll på disse.

Six Sigma innebærer statistiske verktøy for å forstå variasjon og å identifisere kritiske faktorer. Dette gjør at du ikke bruker unødige ressurser på å kontrollere faktorer som ikke er avgjørende for kvaliteten.

Kontroll på kritiske faktorer gir forutsigbart resultat og fornøyde kunder dersom kvaliteten er innenfor kundespesifikasjonene. Det er eksempler på bedrifter som har kansellere lanseringen av nye produkt fordi de ikke har identifisert alle kritiske faktorer for kvalitet. 

Hvilke faktorer er kritisk for din produksjon? Hvordan oppnår du kontroll på disse?

Verktøy til kvalitetsforbedring

Lean Tech bruker følgende verktøy til å forbedre kvalitet:

  • Statistisk prosesskontroll og kapabilitet avgjør om normal eller spesiell variasjon gir kvalitetsproblemer og bestemmer forbedringsstrategi
  • Prosesskartlegging identifiserer variabler som bidrar til variasjon i kvalitet
  • Grafiske analyser kan bevise rotårsaker
  • Hypotese testing kan bevise rotårsaker når grafiske analyser ikke er entydig
  • Korrelasjonsanalyse og forsøksdesign bestemmer optimale faktor verdier
  • Statistisk prosesskontroll (Control Chart) overvåker variasjon av kritiske variabler (beviste rotårsaker) og sikrer riktig kvalitet

Disse verktøyene benyttes innen Lean Six Sigma og problemløsningsmetoden DMAIC: Define (forstå problem og sette mål) - Measure (kartlegge nåsituasjon) - Analyze (bevise rotårsaker) - Improve (løse rotårsaker) - Control (sikre varige løsninger)

1436228977 seo3 93 For å oppnå høy produktivitet er det viktig med god flyt i produksjonen. Det kan være flere uavhengige maskiner som samarbeider om å produsere det ferdige produktet.

Noen maskiner kan ha mer vrak, lengre nedetid eller lavere takt tid. For å måle effektivitet til den enkelte maskin og bestemme flaskehalser i produksjonen kan du bruke OEE som indikator.

OEE - Overall Equipment Effectiveness, er en produktivitet indikator som avslører tap av produksjonstid og kapasitet.

Den tilgjengelige produksjonstiden er avgjørende for OEE beregningen, og bør defineres basert på de tidstapene du vil synliggjøre. 

 Lean Tech har laget en video om OEE som du kan se ved å registrere deg.

Lav OEE kan være årsak til at etterfølgende maskiner må vente - kødannelser. I tillegg til effektivisering av den enkelte maskin kan det være lønnsomt å investere i bufferkapasitet. For å vurdere dette bør det gjennomføres en analyse av stoppårsaker og tider for å beregne effekten av å investere i bufferkapasitet. Lean Tech utfører slike analyser.

Noen bedrifter har manuell logging av stoppårsaker; da er det viktig med tydelig definerte stoppårsaker slik at driftspersonell velger samme årsak uavhengig av hvem som er på jobb!

Det er også viktig at stoppårsakene defineres slik at de sier noe om årsaken; "Diverse", "Annet" og «Venter på plass» er eksempel på stoppårsaker som gjør det vanskelig å bli bedre. 

Trenger du hjelp til å øke din produktivitet, ta kontakt med Lean Tech for et uforpliktende tilbud. 

Kontakt

Lean Tech AS | Snøfonna 5

0047 481 23 070

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lørenskog, Norway

Lean

L - Løsningsorientert

E - Engasjert

A - Analytisk

N - Nysgjerrig

Motta nyhetsbrev

 
* nødvendig