Tjenester innenfor bærekraft

 

Redusere utslipp

IPPC

Klimagassutslippene er mer enn 50 prosent høyere enn i 1990, og forårsaker langvarige endringer i klimasystemet vårt. Dette gir irreversible konsekvenser hvis vi ikke handler.

For å redusere utslipp bør industrien bruke de beste tilgjengelige teknikkene (BAT) innenfor sin bransje (les mer om BAT nedenfor).

Utslipp henger sammen med hvor godt du utnytter råvarene dine og hvor god kontroll du har på svinn og tap underveis i produksjonen. Svinn av råvarer kan havne i bedriftens utslipp til vann, luft og jord, eller gjenvinnes. For å redusere svinn må du ha kontroll på utslippene. Å jobbe systematisk med å redusere svinn kan gi store kostnadsbesparelser og samtidig bidra positivt på miljøet.

En god start for å redusere utslipp er å kartlegge dagens situasjon; Hvilke utslippskilder har bedriften? Hvor store er utslippene til vann, luft, deponi og gjenvinning? Dette kan avdekkes gjennom avløpsprøver, analyser av luftutslipp og gjennomgang av avfallsmengdene fra bedriften.

Eksempel på måleindikatorer for utslipp til vann er KOF (kjemisk oksygen forbruk), BOF (Biologisk oksygen forbruk), nitrogen og fosfor. Disse kan indikere mengder som havner i avløp.

Lean Tech har identifisert svinn for 11 MNOK / år hos en bedrift. Det kan være store gevinster på å få kontroll på utslippene sine!

Lean Tech har også utarbeidet en IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) rapport for en kunde, hvor alle utslipp og avfall ble beskrevet og tallfestet. Bedriftens praksis ble også sammenlignet med BAT (Best Available Technique).

Måleprogram for utslipp

emission control

Utslipp til vann, jord og luft er regulert gjennom utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet krever at norske bedrifter skal dokumentere sine utslipp til jord, luft og vann for å sikre at de er innenfor kravene.

I 2010 kom et krav fra Miljødirektoratet om å etablere et måleprogram for utslipp til luft og vann. I den forbindelse ble Lean Tech engasjert av Allnex for å utarbeide et måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget innebar å beregne hvor mye de ulike utslippskildene bidro til det totale utslippet til luft, og bestemme usikkerheten knyttet til de ulike utslippene. Det ble fokusert på lavest mulig usikkerhet for de største utslippene.

Ved utarbeidelse av måleprogram er det viktig å vurdere hvilke produksjonsbetingelser som er normale for å få et representativt utvalg av prøver. Lean Tech har hjulpet flere bedrifter med å etablere måleprogram og utføre usikkerhetsberegninger for utslipp til vann og luft. Her er en video som kan hjelpe deg med å utarbeide måleprogram: 

 

Referanse dokumenter

IPPC

Det europeiske IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) byrået har utarbeidet referansedokumenter, såkalt BREF'er, som beskriver BAT (Best Available Technique).

BREF'ene beskriver industrielle prosesser, utslipps- og forbruksnivåer for anvendte teknikker, og beste tilgjengelige teknikk for integrert forebygging og kontroll av forurensning fra industriell virksomhet.

BREF-dokumentene er utviklet av eksperter fra industri, myndigheter i medlemsland, forskningsinstitutter og frivillige organisasjoner. Utarbeidelse av en BREF er en flerårig prosess som involverer opptil 100 eksperter.

Lean Tech har utført sammenligning av kundens drift med BREF for å identifisere forbedringsområder.

BREF'er som Lean Tech har utført slike sammenligner for er:

 • CWW Bref (Common Wastewater and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector)
 • EFS BREF (Emission from Storage)
 • ENE BREF (Energy Efficiency)

Listen er under utvikling basert på behov hos kunder. 

Oversikt over BREF'er

En komplett liste over alle BREF'ene som er utarbeidet finner du på IPPC's nettside. Per nå (2022) er disse tilgjengelig: 

 

 1. Ceramic Manufacturing Industry
 2. Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector
 3. Common Wastewater and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector
 4. Economics and Cross-media Effects
 5. Emissions from Storage
 6. Energy Efficiency
 7. Ferrous Metals Processing Industry
 8. Food, Drink and Milk Industries
 9. Industrial Cooling Systems
 10. Intensive Rearing of Poultry and Pigs
 11. Iron and Steel Production
 12. Large Combustion Plants
 13. Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilizers
 14. Large Volume Inorganic Chemicals – Solids and Others Industry
 15. Manufacture of Glass
 16. Manufacture of Organic Fine Chemicals
 17. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations
 18. Non-ferrous Metals Industries
 19. Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide
 20. Production of Chlor-alkali
 21. Production of Large Volume Organic Chemicals
 22. Production of Polymers
 23. Production of Pulp, Paper and Board
 24. Production of Specialty Inorganic Chemicals
 25. Refining of Mineral Oil and Gas
 26. Slaughterhouses and Animals By-products Industries
 27. Smitheries and Foundries Industry
 28. Surface Treatment of Metals and Plastics
 29. Surface Treatment Using Organic Solvents including Wood and Wood Products
 30. Preservation with Chemical Tanning of Hides and Skins
 31. Textiles Industry
 32. Waste Incineration
 33. Waste Treatment
 34. Wood-based Panels Production

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De 17 bærekraftsmålene er:

IPPC

Disse målene kan brukes som utgangspunkt når man setter egne bærekraftsmål. Lean Tech kan hjelpe deg med denne prosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Takk for tilliten

Kontakt

Lean Tech AS | Svelleveien 33

0047 481 23 070

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lillestrøm, Norway

Lean

L - Løsningsorientert

E - Engasjert

A - Analytisk

N - Nysgjerrig

Motta nyhetsbrev

 
* nødvendig