Tjenester innenfor prosessutvikling

 

experimental design

Forsøksdesign - DOE (design of experiments) designer effektive forsøk hvor du får informasjonen du trenger med færrest mulig forsøk.

Forsøksdesign kan brukes til produktutvikling: både utvikling av nye produkter og forbedring av eksisterende. For eksisterende produkter eller prosesser kan analyseresultater gi grunnlag for bedre valg av faktorverdier enn de som brukes. For nye produkt eller prosesser gir analyseresultat informasjon om optimale faktorverdier.

Forsøksdesign reduserer utviklingskostnader, og du vil sannsynligvis komme frem til produkter med bedre kvalitet. Produktutviklingen vil også gå raskere sammenlignet med eksempelvis forsøk hvor kun 1 variabel testes av gangen (såkalt OFAT - One factor at a time).

Manglende kunnskap kan være en årsak til at det utføres flere forsøk enn nødvendig. Argumentet "Vi gjør det alltid på denne måten" er også brukt. Lean Tech har eksempelvis analysert 1100 forsøk hos en bedrift, hvor 150 forsøk ville gitt samme informasjon!

Start med et design som er basert på dine teorier. Øk antall tester basert på resultatene underveis.  Det er ikke nødvendig å starte med for mange forsøk.

Lean Tech kan hjelpe deg med forsøksdesign og å analysere resultatet. Du kan også gå kurs hos Lean Tech for å lære dette selv. Det er en fordel med statistisk programvare til å analysere forsøksdesign som JMP, Minitab eller SigmaXL.

produktutvikling

Når nivåene for en faktor som skal testes er tilfeldig, eks operatører, dager, batch, etc, kan du gjennomføre en variasjonsanalyse (Components of Variation - CoV). Mens nivåene i et DOE er kontrollert, vil faktorene i en variasjonsanalyse variere naturlig. Ofte brukes større nivåforskjeller for faktorene i et forsøksdesign fordi man ønsker å se effekten av faktorene.

En variasjonsanalyse beregner hvor mye ulike faktorer bidrar til den totale variasjon. Variasjonsanalyse kan i likhet med forsøksdesign brukes i produktutvikling: Hvor mye bidrar ulike prosesstrinn til den totale variasjonen i kvalitet? Hvor stor variasjon er det innenfor en batch sammenlignet med variasjon mellom batcher?

Lean Tech har utført en variasjonsanalyse for en badevekt: hvor variasjon i målemetode, tidspunkt på dagen, og ukedag er beregnet. Du finner den under Måleusikkerhet.

Design variasjonsanalysen basert på dine teorier. Start med et design som ikke er for ressurskrevene og utvid etterhvert ved behov.

Variasjonsanalyse er en effektiv måte å forstå eksisterende prosessvariasjon. Tilgang til data er enklere enn ved forsøksdesign fordi designet er basert på naturlig prosessvariasjon. 

Lean Tech arrangerer kurs i variasjonsanalyser på forespørsel, og hjelper deg med design og analyser ved behov.

Takk for tilliten

Kontakt

Lean Tech AS | Svelleveien 33

0047 481 23 070

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lillestrøm, Norway

Lean

L - Løsningsorientert

E - Engasjert

A - Analytisk

N - Nysgjerrig

Motta nyhetsbrev

 
* nødvendig