Kurs i statistikk og analyse
 

Dataanalyse og visualisering

 

Du lærer å bruke dataanalyse og visualisering til faktabasert problemløsning.

Vi starter med å definere et målbart mål, måler hvor vi er i dag, analyserer årsaker til at vi ikke er der vi ønsker, løser rotårsaker for å nå målet og sikrer varige resultat. Så enkelt!

Kurset er 3 dager.

 
 

Kurset følger DMAIC:

 
 • Define: forstå problem, gjøre det målbart og sette mål 
 • Measure: innhente data om nåsituasjonen
 • Analyze: forstå mulige årsaker og bevise de viktigste
 • Improve: optimalisere innstillinger med forsøksdesign
 • Control: overvåke viktige variabler for varige resultat
 

Læringsmål:

 

Du lærer å bruke dataanalyse og visualisering til å besvare følgende spørsmål:

 
 • Hva skal forbedres (definere måling) og hva er målet (spesifikt)?
 • Hva er nåsituasjonen (dataanalyse og visualisering)?
 • Hvordan innhenter vi data (populasjon, prøveuttak, konfidens)?
 • Hvordan tolker vi data (sentrering og variasjon)?
 • Hvordan visualiserer vi nåsituasjonen (Histogram, Run chart & Control chart)?
 • Hvordan vet vi at målingene er gode nok (bestemme egenskaper ved målemetoden)?
 • Hvordan velger vi riktig strategi for å forbedre oss (SPC og kapabilitet)?
 • Hvordan kan vi forstå og redusere variasjon (Control Chart med sub grupper)?
 • Hvordan kan vi bevise årsakssammenhenger (Pareto, Box plot, Scatter plot, korrelasjon og hypotesetesting)?
 • Hvordan bestemmer vi optimale innstillinger med færrest mulig forsøk (DOE)?
 • Hvordan sikrerer vi varige resultat ved å reagere tidlig på tendens til avvik (Control Chart)?

Kurset lærer deg å bruke dataanalyse og visualisering til faktabasert problemløsning med DMAIC metoden (Define, Measure, Analyze, Improve & Control):

 

Define

 • Problembeskrivelse
 • Måltall / KPI’er
 • «Operational definition»
 • Spesifikke mål

Measure

 • Måle nåsituasjonen
  • Historiske data
  • Nåtidsstudie
 • Populasjon & prøve
 • Prøvetakingsteknikker
  • Randomisert
  • Systematisk
  • Praktisk
 • Prøveantall & konfidens
 • Kvalitative & kvantitative data
  • Nominell & ordinal
  • Kontinuerlig & diskret
 • Dataanalyse
  • Senter (snitt, median, mode)
  • Variasjon (standard avvik, range, varians)

Measure forts.

 • Fordeling av data
  • Normalfordeling og sannsynlighet
  • Skjev fordeling
 • Visualisering av nåsituasjonen
  • Histogram
  • Run Chart
  • SPC (Contol Chart)

Analyze

 • SPC (Control Chart)
  • Prosessvariabel kartlegging
  • Normal og spesiell variasjon
  • Stabilitet & kapabilitet
  • Forbedre kapabilitet
 • Fiskebein og 5 x Hvorfor
 • Variasjonsanalyse med Control Charts
  • Variasjon innad og mellom sub grupper
  • Forstå og tallfeste kilder til variasjon
 • Målesystemanalyse (MSA)
  • Presisjon og nøyaktighet
  • Repeterbarhet og reproduserbarhet
  • Følsomhet og kapabilitet

Analyze forts.

 • Bevise årsaker
  • Observasjon
  • Skru av / på
  • Visualisere med grafer
  • Hypotesetesting og p-verdi
 • Visualisere data / grafiske analyser
  • Pareto diagram
  • Box plot
  • Scatter plot
 • Korrelasjon & regresjon

Improve

 • DOE (Design of Experiements)
  • Bestemme mål og velge faktorer
  • Planlegge forsøk (Fractional & full factorial)
  • Gjennomføre forsøk
  • Analysere og iverksette tiltak

Control

 • Måle og følge opp med Control Chart

Gjennomføring

Kurset arrangeres på forespørsel og kan skreddersys bedriftens behov.

Egne data kan benyttes i eksempler og oppgaver hvis ønskelig.

Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen. 

Nettkurs kan startes når du vil og du har tilgang i et år. Du har ubegrenset antall forsøk på flervalgseksamen.

Lunsj, forfriskninger og drikke under kursdager i klasserom er inkludert, og du mottar kursbevis ved fullført kurs.

Lokale

Kurssted varier, se kurssted som er oppgitt i kurskalenderen.

Lean Tech holder til hos Igloo Innovation på SNØ (Snøfonna 5, 1470 Lørenskog) og setter opp kurs her. 

Vi har avtale med Thon hotels, og setter opp kurs andre steder ved behov.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.om du er interessert i kurs andre steder enn Oslo området.

Påmelding

Kursholder

rsz img 3561 til sissel

Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder:

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."

Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 20 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hun har praktisert Lean Six Sigma siden 2002, fullført flere Black belt prosjekter og sertifisering hos Cytec (2004) og IASSC (2017).

Sissel bruker Lean Six Sigma til å oppnå målbare resultater og ønsker at kursdeltagere skal lykkes med forbedringer. Derfor fokuserer hun på praktisk anvendelse.

Tilbakemeldinger:

"Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde"

Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen

"Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit"

Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen

"10/10 flink til å nå alle"

Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen

"Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)"

Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen

"Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig"- Kursdeltager fra EWOS

"Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget"- Kursdeltager fra EWOS

Anonyme tilbakemeldinger:

"Oversiktlige presentasjoner og bra forklart."

"Jeg syntes det var meget innholdsrikt, med gode eksempler som fikk raskt i gang tankeprosessen."

 

Kontakt

Lean Tech AS | Snøfonna 5

0047 481 23 070

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lørenskog, Norway

Lean

L - Løsningsorientert

E - Engasjert

A - Analytisk

N - Nysgjerrig

Motta nyhetsbrev

 
* nødvendig