fbpx

Forsøksdesign (DOE)

experimental design

Forsøksdesign - DOE (design of experiments) designer effektive forsøk hvor du får informasjonen du trenger med færrest mulig forsøk.

Forsøksdesign kan brukes til produktutvikling: både utvikling av nye produkter og forbedring av eksisterende. For eksisterende produkter eller prosesser kan analyseresultater gi grunnlag for bedre valg av faktorverdier enn de som brukes. For nye produkt eller prosesser gir analyseresultat informasjon om optimale faktorverdier.

Forsøksdesign reduserer utviklingskostnader, og du vil sannsynligvis komme frem til produkter med bedre kvalitet. Produktutviklingen vil også gå raskere sammenlignet med eksempelvis forsøk hvor kun 1 variabel testes av gangen (såkalt OFAT - One factor at a time).

Manglende kunnskap kan være en årsak til at det utføres flere forsøk enn nødvendig. Argumentet "Vi gjør det alltid på denne måten" er også brukt. Lean Tech har eksempelvis analysert 1100 forsøk hos en bedrift, hvor 150 forsøk ville gitt samme informasjon!

Start med et design som er basert på dine teorier. Øk antall tester basert på resultatene underveis.  Det er ikke nødvendig å starte med for mange forsøk.

Lean Tech kan hjelpe deg med forsøksdesign og å analysere resultatet. Du kan også gå kurs hos Lean Tech for å lære dette selv. Det er en fordel med statistisk programvare til å analysere forsøksdesign som JMP, Minitab eller SigmaXL.

Variasjonsanalyse

produktutvikling

Når nivåene for en faktor som skal testes er tilfeldig, eks operatører, dager, batch, etc, kan du gjennomføre en variasjonsanalyse (Components of Variation - CoV). Mens nivåene i et DOE er kontrollert, vil faktorene i en variasjonsanalyse variere naturlig. Ofte brukes større nivåforskjeller for faktorene i et forsøksdesign fordi man ønsker å se effekten av faktorene.

En variasjonsanalyse beregner hvor mye ulike faktorer bidrar til den totale variasjon. Variasjonsanalyse kan i likhet med forsøksdesign brukes i produktutvikling: Hvor mye bidrar ulike prosesstrinn til den totale variasjonen i kvalitet? Hvor stor variasjon er det innenfor en batch sammenlignet med variasjon mellom batcher?

Lean Tech har utført en variasjonsanalyse for en badevekt: hvor variasjon i målemetode, tidspunkt på dagen, og ukedag er beregnet. Du finner den under Måleusikkerhet.

Design variasjonsanalysen basert på dine teorier. Start med et design som ikke er for ressurskrevene og utvid etterhvert ved behov.

Variasjonsanalyse er en effektiv måte å forstå eksisterende prosessvariasjon. Tilgang til data er enklere enn ved forsøksdesign fordi designet er basert på naturlig prosessvariasjon. 

Lean Tech arrangerer kurs i variasjonsanalyser på forespørsel, og hjelper deg med design og analyser ved behov.

Referanser

 • daryl powell"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • eivindwilloch.original"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • rsz 1thomasløvik"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs
Web Analytics