fbpx

Effektiv råvarebruk

svinn

Ved å benchmarke teoretisk forbruk mot faktisk, kan du estimere potensielle besparelser. Er de betydelige, kan du redusere gapet mellom faktisk og teoretisk forbruk, ved å optimalisere prosesser.

Benchmarking per produkt og per prosess bestemmer hvor du skal fokusere. Jo mer informasjon du har, jo lettere er det å identifisere forbedringer og gjøre effektivisering.

For bedrifter med destillasjonsprosesser som gjenvinner råvarer kan det være betydelige besparelser på å optimalisere drift av kolonner. Lean Tech har redusert råvarekostnadene med 3,8 millioner kr årlig ved å gjenvinne destillat.

Råvareforbruket kan reduseres ved å redusere svinn og vrak. Råvarer på avveie kan gi utslipp til luft, vann eller avfall. Har du kontroll på utslippene dine kan du redusere svinn og redusere råvarekost. Lean Tech bistår med benchmarking av energibruk og å redusere råvareforbruk.

Effektiv energibruk

effektivisering

Start gjerne med benchmarking av forbruket; hvor mye energi kreves til ulike del-prosesser? For ulike produkt? Ulike maskiner/utstyr?

Jo mer du vet om energiforbruket ditt jo lettere er det å gjøre effektivisering.

Lean Tech utfører benchmarking av energiforbruk per produkt og prosess, og har ledet prosjekter som reduserte energikostnadene med 1,6 millioner kr årlig hos en bedrift. 

Dersom du mangler målinger for å differensiere forbruket kan du starte med å beregne teoretiske forbruket. Da ser du hvilke delprosesser som er mest energikrevende og kan fokusere på dem.

Er det store avvik mellom teori og praksis er det store forbedrings potensialer! Det kan være lønnsomt å investere i flow målere for damp eller strømmålere for å differensiere forbruket.

Start med de mest energikrevende prosessene; her er potensialet størst!

Referanser

 • daryl powell"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • eivindwilloch.original"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • rsz 1thomasløvik"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs