fbpx
prosesskontroll leantech

NYHET! Norsk nettkurs i Statistisk Prosesskontroll - SPC

Nettkurs er fleksibelt og effektivt for å lære ny kunnskap. Dette kurset lærer deg å reagerer riktig på måleresultat ved å bruke Statistisk Prosesskontroll - SPC. Kurset bruker praktiske eksempel og oppgaver innen følgende tema:

 • Prosesskartlegging for å forstå variasjon
 • Normal og spesiell variasjon
 • Lage & tolke kontrolldiagram
 • Normalfordeling & sannsynlighet
 • Kapabilitet – evne til å møte kundekrav
 • Velge Problemløsningsstrategi

Kurset gir sertifisering i SPC ved gjennomføring av alle kursvideoer og riktig svar på 10 multiple choice spørsmål om SPC (ubegrenset antall forsøk).


Lean Tech tilbyr engelske nettkurs fra partner GoLeanSixSigma. 

GoLeanSixSigma avvikler alle sine nettkurs bortsett fra Yellow, Green og Black Belt fra 1.juli 2021.

Yellow Belt

Lær å forbedre dine prosesser!
YellowBelt LeanSixSigma8 t engelsk nettundervisning fra GoLeanSixSigma for deg som vil lære det mest grunnleggende om Lean Six Sigma og forbedre egne prosesser gjennom tydelige mål, innhenting av data og fakta for å avdekke rotårsaker, implementere enkle, effektive løsninger som varer.

Green Belt

Lær deg å lede vellykkede forbedringsprosjekt!
GreenBelt LeanSixSigma32 t engelsk nettundervisning fra GoLeanSixSigma for deg som vil lede vellykkede forbedringsprosjekt og bli en god problemløser. Du lærer å velge riktig prosjekt, definere og forstå problemet, kartlegge og måle nåsituasjonen, analysere prosessen og bestemme rotårsaker, implementere de(n) beste løsningen(e), og oppnå varige resultat.

Black Belt

Lær å coache og lede andre til vellykket forbedring!
BlackBelt LeanSixSigma48 t engelsk nettundervisning fra GoLeanSixSigma for deg som vil være en pådriver og veileder innen forbedringsarbeid, beherske statistiske verktøy, kommunisere og påvirke mennesker på alle nivå for å lykkes med endring. Kurset krever Green Belt sertifisering.

Lean

Lær å strømlinjeforme prosesser!
Lean16 t engelsk nettundervisning fra GoLeanSixSigma for deg som vil redusere sløsing ved å fokusere på verdiskapende aktiviter, redusere syklustid og kost, samt bygge en Lean forbedringskultur.

Champion

Lær å bygge forbedringskultur!
champion leansixsigma 20 t engelsk nettundervisning for GoLeanSixSigma for ledere som vil bygge en kontinuerlig forbedringskultur. Du lærer å skape trygge miljø med fokus på kontinuerlig læring, å synliggjøre prosessproblemer & forbedringer og å støtte problemløsere.
 

Kursene nedenfor er 1-2 timer, og gjennomgår ulike konsept og verktøy innen Lean Six Sigma.


Tavlemøter

Leader huddle meetings training

Du lærer hvordan tavlemøter med visualisering av prestasjonsindikatorer brukes i forbedringsarbeid. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i tavlemøter (forbedringsmøter). Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

5S

5S

5S (Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere & Sikre) hjelper deg å skape et intuitivt arbeidsområde. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i 5S. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

8 wastes

8 waste training

Mindre sløsing (Feil, overproduksjon, venting, ubenyttet kompetanse, transport, lager, bevegelse og over-prosessesering) gir raskere prosesser. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i 8 former for sløsing. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

A3 coaching

A3 coaching

A3 hjelper deg å strukturere problemløsningen og kommunisere hva som er tenkt underveis. Du lærer å coache og gi tilbakemeldinger på andres A3. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i A3 coaching opplæring. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

A3

A3 training

A3 hjelper deg å strukturere og fokusere problemløsningen. Du lærer å utarbeide A3. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i A3 opplæring. Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

Sjekklister

Check-sheet training

Sjekklister hjelper deg å innhente data om feilfrekvens og årsakssammenhenger på en systematisk måte. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i sjekklister. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Control Charts

Control Chart training

Control Chart bruker kontrollgrenser til å skille normal og spesiell variasjon for å reagere riktig på måleresultat. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Control Charts. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

FMEA

FMEA training

Failure Modes & Effects Analysis (FMEA) er en risikoanalyse som tallfester effekten av potensielle feil i en prosess. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i FMEA. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Histogram

Histogram training

Et histogram viser frekvens av et måleresultat og hjelper deg å se snitt, variasjon og fordeling. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Histogram. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Kanbans

Kanbans training

Kanbans & Supermarkets kurs hjelper deg med riktig lagerbeholdning basert på behov og Just-in-time produksjon. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Kanbans. Kurset koster 19 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

5 Why & Fishbone

5 Why Fishbone

5 hvorfor i kombinasjon med Fiskebein diagram hjelper deg å finne reelle rotårsakerer. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i 5 WHY & Fiskebein analyse. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Leader Process walks

Leader process walks training

Leader Process Walk styrker prosessfokus og bruker visuell ledelse til å synliggjøre prosessproblemer. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Leader Process walks (Go to Gemba). Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

Leader standard work

Leader standard work training

Leader standard work er handlinger, atferd og verktøy som ledere bruker for å bygge og opprettholde en Lean kultur. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Leader Standard Work. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Oppgave visualisering

Leader task boards training

Leader Task Board visualiserer oppgaver relatert til sikkerhet, kvalitet, produksjon, kostnader, Leader Standard Work og daglig ledelse. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Task boards (visuell ledelse). Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

Design av arbeidscelle

work cell design training

Kurset hjelper deg å organisere fysiske operasjoner ved prosessflyt i stedet for funksjoner for å maksimere verdiskapende trinn. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Arbeidscelle design. Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

 

PDCA

PDCA training

PDCA er 4 steg for å løse problem: Plan (forstå problemet) - Do (gjøre tiltak)- Check (sjekke resultat) & Act (justere ved behov). PDCA handler om å prøve, feile, lære og kontinuerlig forbedre. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i PDCA. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Forbedringstavler

Process performance boards training

Tavle for å synliggjøre prosessytelse knyttet til mennesker, kvalitet, levering, kostnader og prosessforbedring. Hvordan gjør vi det? Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Prosess- forbedringstavler (Målinger knytter til arbeidsmiljø, kvalitet, kunde og kost). Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

Process walk

Process walk training

Prosessvandring er en informativ omvisning hvor arbeidet skjer for å forstå rotåsaker til problem og løse dem. Lær hva Gemba walk er, hvordan og hvorfor det gjennomføres. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Process Walks (Go to Gemba). Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Gemba walk

Process walk facilitation training

Prosessvandring er en informativ omvisning hvor arbeidet skjer for å forstå rotåsaker til problem og løse dem. Lær å planlegge, lede og gjennomføre Gemba walk. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i å fasilitere Process Walks. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Feilhindring

Mistake proofing training

Feilhindring (Poka-yoke) er å hindre menneskelige feil før de oppstår eller lage alarmer for å advare om potensielle feil. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Feilhindring (Poka-Yoke). Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

SIPOC

SIPOC training

SIPOC er et overordnet prosesskart som beskriver Supplier, Input, Process, Output & Customer. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i SIPOC. Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

Standardisering

Standard work training

Standardisering gir en presis forklaring av dagens beste praksis for å redusere variasjon i en prosess. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Standardisering. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Swimlane

Swimlane map training

Swimlane prosesskart viser prosesser i baner som representerer forskjellige funksjoner, avdelinger eller personer. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Swimlane prosesskart. Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

VSM

Value stream map training

Verdistrømsanalyse visualiserer hele verdikjeden og hjelper deg å avdekke sløsing og forbedre flyt. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Verdistrøms analyse. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Visuell ledelse

Visual management training

Visuell ledelse handler om å gjøre arbeidsplassen visuelt enkel å jobbe i. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Visuell ledelse. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Kundekrav

VOC translation matrix training

Kurset hjelper deg å gjøre kundekrav (Voice of the customer) spesifikke. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i å spesifisere kundebehov (VOC - Voice of the customer). Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

Interessentanalyse

Stakeholder analysis training

Interessentanalyse hjelper deg å avgjøre hvem som har interesse i hvordan en prosess utføres for å kommunisere og forankre endringer. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Interessentanalyse. Kurset koster $ 29 og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

 

Project Charter

Project charter training

Project Charter er et levende dokument som skisserer gjennomføringen av et forbedringsprosjekt både for teamet og for ledelse. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Project Charter. Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

Omstillingstid

Changeover reduction training

Kurset hjelper deg å redusere omstillingstid (kjent som SMED - Single Minute Exchange of Die) for å oppnå økt kapasitet. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i å redusere Omstillingstid. Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

Innhente data

Data collection plan

Kurset hjelper deg å planlegge innhenting av data for å kartlegge nå-situasjonen og avdekke mulige rotårsaker. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Data collection plan. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Prøvetaking

Sampling

Kurset hjelper deg å bestemme prøveantall og prøvetaking-strategi for å forstå en prosess eller populasjon. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Prøvetaking. Kurset koster 19 $, og gir 1 PDUs / 1.2 CPEs.

MSA

Målesystemanalyse

Kurset lærer deg å bruke målesystemanalyse til å evaluere hvor kapabelt et målesystemet er (presisjon & nøyaktighet). Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Målesystemanalyse. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Kvalitetskostnader

Kvalitetskost

Kurset hjelper deg å bestemme kvalitetskostnader knyttet til forebygging, sporing, interne og eksterne feil. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i Kvalitetskostnader. Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Samkjørte team

team_med_felles_mål

Kurset hjelper forbedringsteam å jobbe mot felles mål og å bruke "Alignment model" for å oppnå godt samarbeid. Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i "Samkjørte team". Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Baseline data

Baseline_data

Kurset hjelper deg å innhente data for å måle nåsituasjonen og vurdere kapabilitet (evne til å møte kundekrav). Følg link for informasjon og påmelding til Kurs og sertifisering i "Baseline data". Kurset koster 29 $, og gir 2 PDUs / 2.4 CPEs.

Referanser

 • daryl powell"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • eivindwilloch.original"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • rsz 1thomasløvik"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs