Måleprogram for utslipp

emission control

Utslipp til vann, jord og luft er regulert gjennom utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet krever at norske bedrifter skal dokumentere sine utslipp til jord, luft og vann for å sikre at de er innenfor kravene.

I 2010 kom et krav fra Miljødirektoratet om å etablere et måleprogram for utslipp til luft og vann. I den forbindelse ble Lean Tech engasjert av Allnex for å utarbeide et måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget innebar å beregne hvor mye de ulike utslippskildene bidro til det totale utslippet til luft, og bestemme usikkerheten knyttet til de ulike utslippene. Det ble fokusert på lavest mulig usikkerhet for de største utslippene.

Ved utarbeidelse av måleprogram er det viktig å vurdere hvilke produksjonsbetingelser som er normale for å få et representativt utvalg av prøver. Lean Tech har hjulpet flere bedrifter med å etablere måleprogram og utføre usikkerhetsberegninger for utslipp til vann og luft. Her er en video som kan hjelpe deg med å utarbeide måleprogram: 

 

Redusere utslipp

IPPC

For å bidra til en bærekraftig utvikling er det viktig å redusere utslipp. Hvor godt du utnytter råvarene dine og hvor god kontroll du har på svinn og tap underveis i produksjonen er avgjørende. Svinn av råvarer kan havne i bedriftens utslipp til vann, luft og jord, eller gjenvinnes. For å redusere svinn må du ha kontroll på utslippene. Å jobbe systematisk med å redusere svinn kan gi store kostnadsbesparelser og samtidig bidra positivt på miljøet.

En god start for å redusere utslipp er å kartlegge dagens situasjon; Hvilke utslippskilder har bedriften? Hvor store er utslippene til vann, luft, deponi og gjenvinning? Dette kan avdekkes gjennom avløpsprøver, analyser av luftutslipp og gjennomgang av avfallsmengdene fra bedriften.

Mange bedrifter måler sitt utslipp til vann gjennom analyse av KOF (kjemisk oksygen forbruk) og / eller BOF (Biologisk oksygen forbruk), samt evt nitrogen og fosfor. Det kan være utfordrende å koble BOF eller KOF til svinn av råvarer. Kunnskap om hva som går i avløpet og hvor mye aktuelle komponenter bidrar til BOF/KOF kan gi gode estimater av råvaresvinn til avløp.

Lean Tech har identifisert svinn for 11 MNOK / år hos en bedrift. Det kan være store gevinster på å få kontroll på utslippene sine!

Lean Tech har også utarbeidet en IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) rapport for en kunde, hvor alle utslipp og avfall ble beskrevet og tallfestet. Bedriftens praksis ble også sammenlignet med BAT (Best Available Technology).

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs