• Problemløsning
  • Tjenester bærekraft

Rotårsaksanalyse

rotårsaksanalyseMålet med en rotårsaksanalyse er å bestemme årsaken til en eller flere hendelse(r). Ofte er hendelsen(e) uønsket og ved å identifisere årsaken er det mulig å forhindre at hendelsen skjer igjen. Det finnes flere verktøy som kan brukes til å identifisere rotårsaker. Du kan kombinere prosesskartlegging med Tankekart / Thought Map eller benytter A3 for å strukturere problem løsningen. Avhengig av problemet kan du bruke ulike verktøy som 5 Hvorfor, Fiskebein diagram, årsak og virkning diagrammer, paretoanalyse, og korrelasjonsanalyse.

Vær oppmerksom på at rotårsaksanalyse kun er relevant når den uønskede hendelsen skyldes spesiell variasjon. Er det normal variasjon som er årsaken til et uønsket resultat kan du ikke lete etter en rotårsak. Overreagerer du på normal variasjon ved å gjøre justeringer vil du sannsynligvis forverre situasjonen. Statistisk prosesskontroll benyttes til å skille mellom normal og spesiell variasjon slik at du reagerer riktig på måleresultat. Les mer om prosesskontroll.