• Problemløsning
  • Tjenester bærekraft

Mål og resultatstyring

målstyringNoe av det viktigste i forbedringsprosesser er å definere riktige mål. Bedrifter bruker mye ressurser på datainnsamling, datavarehus, rapportering og visualisering av data. Mange bedrifter drukner i informasjon og tall. Lean Tech hjelper deg å forenkle informasjonen og definere gode måltall. Hvilken informasjon er kritisk? Hvilken informasjon trenger du for å følge opp målene dine? Hva kan du gjøre for å få bedre målstyring?

Riktig måltall skal måle hvor du er i forhold til målet du har satt deg. Det kan være en utfordring å bryte ned overordnede forretningsmål til operasjonelle mål for avdelinger og enkeltpersoner. Målstyring for den enkelte må være noe vedkommende kan påvirke, ellers blir motivasjonen borte. Eksempel på dette er operatører som blir målt på maskineffektivitet, hvor stopptiden påvirkes mest av tilgang på vedlikeholdspersonell og teknikere. Da er det bedre å bli målt på stoppårsaker som operatøren selv påvirker. Mål er lite motiverende dersom man opplever at det ikke er egen innsats som påvirker.

Det er også viktig at ledelsen velger balanserte måltall. Ved å ha høy fokus på produktivitet og leveringsgrad kan dette resultere i høye kvalitetskostnader eller høyt svinn dersom ikke dette balanseres. Det kan oppstå situasjoner hvor du må velge mellom eksempelvis svinn og effektivitet. Da er det viktig at driftspersonell vet hva som skal prioriteres og når. Slik oppnår du riktig målstyring.

OEE - Overall Equipement Effectiveness, er en mye brukt produktivitet indikator for maskiner og utstyr. OEE avslører tap av produksjonstid og kapasitet, slik at det er lettere å eliminere disse tapene. Den tilgjengelige produksjonstiden er avgjørende for OEE beregningen, og bør defineres basert på de tapene du vil synliggjøre. Lean Tech har en video om OEE hvor du kan få innspill til å bestemme tilgjengelig produksjonstid.