rsz spc

Statistisk prosesskontroll (SPC) er en statistisk metode for å overvåke og kontrollere en prosess. SPC er ofte benyttet i kvalitetskontroll for å sikre at prosessen produserer effektivt, innenfor spesifikasjoner (kundekrav). 

En fordel med SPC er fokus på å oppdage feil tidlig og å forebygge problemer, fremfor å korrigere når problemet har oppstått.

I tillegg til å redusere feil og kvalitetskostnader, vil SPC gi økt produktivitet fordi det er mindre sannsynlig at det ferdige produktet må omarbeides eller vrakes.

Et SPC diagram er utformet som et vanlig Run Chart med kontrollgrenser som skiller normal og spesiell variasjon. Det er viktig å skille normal og spesiell variasjon fordi de krever ulik tilnærming for å identifisere årsaker til variasjon.

Her er et eksempel: La oss si at vrak hos en produksjonsbedrift oppstår som følge av spesiell variasjon; da kan du lete etter en spesiell årsak (gjennomføre en rotårsaksanalyse). Dersom vrak skyldes normal variasjon, er det ikke mulig å identifisere en spesiell årsak; variasjonen er en del av prosessens naturlige variasjon. Normal variasjon er et resultat av tilfeldig variasjon i alle variabler som påvirker prosessen. 

Alle prosesser har variasjon. Dersom en maskin produserer vrak fordi normal variasjonen er for stor har du flere alternativer:

  1. Du kan investere i en maskin som er mer presis.
  2. Du kan velge å beholde maskinen og legge inn forventet vrakkostnad i kalkylen for produktet, slik at du tar riktig pris for produktet.
  3. Du kan gjøre endringer i prosessen slik at normal variasjonen for maskinen er akseptabel.

Det er viktig å bestemme normal variasjon for maskiner slik at du ikke bruker tid på å redusere variasjon som ikke lar seg redusere. Du hjelper ikke å skru og justere på en maskin som har for høy normal variasjon. Alle maskiner har naturlig variasjon avhengig av hvordan den er designet og montert; ved å skru og justere på en maskin som har uønsket høy normal variasjon vil du sannsynligvis forverre situasjonen.  

Her er en video som viser noen anvendelsesområder for statistisk prosesskontroll:

Andre bruksområder for statistisk prosesskontroll er:

  • Forebyggende vedlikehold: Slitasje på utstyr vil gradvis gi større variasjon. SPC vil avsløre økt variasjon i målingene og varsle om vedlikeholdsbehov. Et eksempel er bytte av O-ring som ble brukt til å teste kapillærer hos et legemiddelfirma: En slitt O-ring gir større variasjon i målingene. Behov for renhold kan også være en årsak til større variasjon i målinger. Operatører med kunnskap om SPC kan lære å knytte spesiell variasjon til vedlikeholdsbehov. 
  • Bestemme kapabilitet: er prosessen i stand til å levere på kundens krav?
  • Vurdere stabilitet: er prosessen forutsigbar?
  • Sammenligne maskiner og utstyr for kontinuerlig forbedring og for å ta riktig beslutning ved ny-investeringer
  • Vurdere effekten av forbedringsarbeid: er gjennomsnitt og/eller variasjon endret?

Mer om Statistisk prosesskontroll - SPC: