• Problemløsning
  • Tjenester bærekraft

Produktivitet

produktivitetFor å oppnå høy produktivitet er det viktig med god flyt gjennom produksjonen. I mange tilfeller er det flere uavhengige maskiner som samarbeider om å produsere det ferdige produktet. Noen maskiner kan ha mer vrak, lengre nedetid eller lavere takt tid. For å måle effektivitet til den enkelte maskin kan du bruke OEE som produktivitet indikator. Lean Tech har laget en video om OEE. Lav OEE kan være årsak til at etterfølgende maskiner må vente - kødannelser. I tillegg til effektivisering av den enkelte maskin kan det være lønnsomt å investere i bufferkapasitet. For å vurdere dette bør det gjennomføres en bufferkapasitet analyse. Hvis stopp årsaker og stopptider registreres, kan analyse av disse dataene beregne effekten av å investere i bufferkapasitet. Lean Tech utfører slike analyser.

Noen bedrifter har manuell logging av stoppårsaker; da er det viktig med tydelig definerte stoppårsaker slik at driftspersonell velger samme årsak uavhengig av hvem som er på jobb! Det er også viktig at stoppårsakene defineres slik at de faktisk er til hjelp; "Diverse", "Annet" og «Venter på plass» er eksempel på stoppårsaker som ikke sier noe om rotårsaken. I sistnevnte tilfelle oppstår spørsmål som; Hvilken tank var full? Hvorfor? Det er ikke mulig å jobbe videre med forbedringer uten å dele denne stoppårsaken inn i flere underårsaker. Trenger du hjelp til å øke din produktivitet kan du ta kontakt med Lean Tech for et uforpliktende tilbud.