• Problemløsning
  • Tjenester bærekraft

Preventivt vedlikehold

preventivt vedlikeholdStatistisk prosesskontroll (SPC) er et verktøy for å skille mellom normal og spesiell variasjon. Det har mange bruksområder, og et av dem er forebyggende vedlikehold. Slitasje på utstyr vil gradvis gi større variasjon. Dersom det utføres målinger underveis i prosesser kan økt variasjon i disse målingene avsløre at utstyr bør vedlikeholdes.

Ved å bestemme normal variasjon for en prosess, kan du reagere på spesiell variasjon som bl.a kan skyldes behov for vedlikehold. Statistisk prosesskontroll hjelper deg å arbeide mer forebyggende fremfor å drive brannslukking. Alarmer knyttet til variasjon i målinger kan varsle deg når deler må byttes.

Et eksempel er bytte av O-ring som ble brukt til å teste kapillærer hos et legemiddelfirma: En slitt O-ring gir større variasjon i målingene. Dette kan brukes til å bestemme tidspunktet for vedlikehold. Behov for renhold kan også være en årsak til større variasjon i målinger. Ved å gi operatører opplæring i statistisk prosesskontroll kan de selv begynne å se etter koblinger mellom målinger og vedlikeholdsoppgaver. Lean Tech har kurs og rågdivning innen statistisk prosesskontroll, og har laget en video som viser bruksområder for prosesskontroll.