• Problemløsning
  • Tjenester bærekraft

Måleusikkerhet

måleusikkerhetAlle målinger innebærer usikkerhet. Leverandører av måleutstyr oppgir som regel måleusikkerheten som et symmetrisk intervall rundt måleresultatet.

Måleresultat ± måleusikkerhet

Eksempel: Lengden av en spesiell målestav er 2000 mm ± 1 mm. Med et 95 % konfidensintervall som er normalt å benytte, er det 95 % sannsynlighet for at staven er mellom 1999 mm og 2001 mm.

Innenfor Six Sigma benyttes målesystemevaluering for å bestemme den reelle målefeilen. Dette kan gjøres ved å måle den samme delen gjentatte ganger og notere hva måleutstyret viser. Basert på målingene kan målefeil bestemmes.

Målinger gjøres på mange ulike måter og med mange ulike teknologier. Lean Tech har utført målesystem evalueringer for subjektive målinger hvor det er opp til den enkelte å vurdere eksempelvis utseende, smak og lukt. Slike evalueringer kan avsløre overraskelser som eksempelvis at målefeilen for en visuell test var størst hos kvalitetsleder som tok avgjørelsen ved tvilstilfeller. Vedkommende utførte ikke testen i sitt daglige virke, kun en sjelden gang hvor det hersket tvil om produktet var godt nok. Ironisk nok innebar vedkommendes vurdering større usikkerhet enn for de øvrige som utførte analysen!

Mange bedrifter benytter kamerakontroller til å utføre prosesskontroller. Målinger gjøres da ved at kamera finner et referansepunkt som den måler ut fra. Målesystemevalueringer som Lean Tech har utført for kamerakontroller viser at de både er nøyaktig og presise dersom de finner riktig referansepunkt. Dessverre kan slike kontroller bli ustabile dersom de finner feil referansepunkt og dermed utførte feil måling. For å ta riktige avgjørelser er det viktig å kunne stole på måleresultat og kjenne til måleusikkerheten. Lean Tech gjennomfører målesystem analyser, samt kurs, og har laget en video som viser bestemmelse av måleusikkerhet