• Problemløsning
  • Tjenester bærekraft

Kvalitetsforbedring

kvalitetsforbedringKvalitet oppnås ved å ha kontroll på de viktige detaljene.

For å oppnå kontroll på produktkvaliteten må du vite hvilke faktorer som er avgjørende for kvalitet og ha kontoll på disse. Start gjerne kvalitetsforbedring med å lage et prosesskart over prosessen din, og kartlegg alt som kan påvirke produktet ditt: Hva kontrollerer du og hva er støy? Støy er faktorer som har naturlig variasjon og som du ikke forsøker å kontrollere. Alle prosesser er gjenstand for variasjon, som kan klassifiseres som normal eller spesiell variasjon. Normal variasjon er forventet variasjon, eller tilfeldig variasjon. Spesiell variasjon er uforutsigbar, sporadisk, eller ustabil variasjon. Den er resultatet av en bestemt årsak, og kan undersøkes ved å gjennomføre en rotårsaksanalyse.

Utfordringen med kvalitetssikring er å identifisere kritiske faktorer og ha kontroll på variasjonen av disse. Six Sigma innebærer statistiske verktøy for å forstå variasjon og identifisere kritiske faktorer. Dette gjør at du ikke bruker unødige ressurser på å kontrollere faktorer som ikke er avgjørende for kvaliteten. Kontroll på kritiske faktorer gir forutsigbart resultat og fornøyde kunder dersom kvaliteten er innenfor kundespesifikasjonene. Det er eksempler på bedrifter som har vært nødt å kansellere lanseringen av nye produkt fordi de ikke har identifisert alle kritiske faktorer for kvalitet. 

Hvilke faktorer er kritisk for din produksjon? Hvordan oppnår du prosesskontroll? Du kan bruke variasjonsanalyse (CoV) til å undersøke hvor mye ulike faktorer bidrar til den totale variasjon i kvaliteten. Når du har identifisert kritiske faktorer kan du overvåke dem ved hjelp av statistisk prosesskontroll (SPC), som skiller mellom spesiell og normal variasjon. SPC kan brukes til å følge opp prosesser og reagerer på spesiell variasjon. Du kan også bruke SPC til å bestemme normal variasjon for ulike maskiner / prosesser og sammenligne det med kundens krav. På denne måten kan du bestemme prosessens robusthet. Sissel Lundeby i Lean Tech har erfaring med å implementerte online SPC (link til artikkel) hos Axis-Shield. Lean Tech har også en video med anvendelse av SPC.