kost nytte analyseFor å vurdere alternative løsninger er kost-nytte analyser til uvurderlig hjelp. Det kan være utfordrende å tallfeste effekten av de ulike alternativene. Dette krever evne til å se helheten og å være i stand til å vurdere effekten av hvert alternativ. 

Six Sigma innebærer praktisk anvendelse av statistikk, med fokus på nøytral informasjon og fakta. Six Sigma har sterk fokus på å vurdere flere alternativer og å beregne effekten av ulike tiltak på bunnlinjen. Dette gjør Six Sigma godt egnet til kost nytte analyser. For å ta riktig valg er det viktig å beregne kost- nytte effekten av de ulike alternativene. Det trenger ikke være 100% riktig; er det 90% riktig er det som regel nok til å ta et riktig valg! Six Sigma inkluderer ulike prioriteringsmatriser for å hjelpe deg å prioritere riktig løsning.