Problemløsning kurs

problemløsning kurs

Sommeren er en fin tid å koble av og se ting med nye øyne. Ikke gjøre «slik vi alltid har gjort» som denne historien minner oss om:

En ung jente sto og så på moren forberede ovnsbakt fisk til middag. Moren kuttet hodet og halen av fisken, og plasserte den deretter i en ildfast form.

Jenta rynket pannen. «Hvorfor kutter du hodet og halen av fisken? Jeg trodde man skulle bake fisken hel?»

Read more...

Lean Startup & Six Sigma

Lean Startup Six SigmaLead Lean konferansen i regi av Nordic Business Forum (22.januar 2018) ble et inspirerende møte med dyktige foredragsholdere som Anita Krohn Traaseth, Alex Osterwalder, Dan Toma, Eric Ries & Seth Godin.

Et gjennomgående tema for dagen var exploitation (optimalisering) og exploration (utvikling). Exploitation forbindes med inkrementelle innovasjoner på eksisterende prosesser, tjenester og produkt for å benytte ressursene best mulig. Exploration handler om radikale innovasjoner som utvikling av helt nye prosesser, tjenester og produkt. 

I kontinuerlig forbedringsarbeid fokuseres det på inkrementelle innovasjoner - forbedringer av eksisterende prosesser, produkter eller tjenester.

Read more...

Effektiv problemløsing

lean six sigma kurs

Lean Six Sigma hjelper deg å redusere kostnader, forbedre kvaliteten og øke produktiviteten.

Ved å anvende den faktabaserte forbedringsmetoden Lean Six Sigma oppnår du målbare resultater. Du lærer hvordan du forbedrer flyt, sentrerer prosesser og reduserer variasjon.

Forståelse av variasjon gjør deg i stand til å reagere riktig på måleresultat, redusere og kontrollere uønsket variasjon. Det er en viktig suksessfaktor for å lykkes i en konkurranseutsatt bransje.

Read more...

Prosesskartlegging

Prosesskartlegging

«A bad process will beat a good person every time» W. Edwards Deming

Hvor god flyt er det i dine prosesser? Er aktivitetene verdiskapende? 

Hvilke målinger gjøres underveis for å sikre kvalitet? 

Er alle enige om hvordan prosessen skal utføres? Gjøres prosessen likt hver gang?

For å forbedre en prosess må vi forstå den. Prosesskartlegging hjelper oss å forstå prosessen.

Read more...

Tankekart

Tankekart veien til mål

Har du forsøkt å nå et mål eller løse et problem uten å lykkes på første forsøk? Kanskje var det symptomer, ikke rotårsak du løste? Kanskje var ikke problemet forstått godt nok? Eller var målet utydelig?

Det kan være mange mulige årsaker til at første forsøk mislykkes. Uansett årsak vil et Tankekart hjelpe deg å strukturere veien til målet.

Et Tankekart inkluderer spørsmål og idéer som oppstår når vi jobber med en utfordring. Går vi tilbake til Tankekartet om vi mislykkes første gang, kan vi se med nye øyne på faktaene og oppdage andre løsninger. Test ut nye hypoteser og gjenta prosessen.

Read more...

Tydelige mål

Tydelige mål

 

Har du opplevd å klare mer enn du tror? I sommer feiret vi at pappa fylte 70 år i fjor (bedre sent enn aldri), og jeg holdt en tale for ham. Mye fint kan sies om pappa, men jeg kan ikke komme utenom at han testet grensene mine…  

Vi er en turglad familie, hvor pappa ledet an og gjerne endret målet underveis:

"Nå er vi her, men den toppen der ser enda finere ut. Vi går dit!"

"Bussen går ikke før om flere timer. Vi går heller på ski hjem."

Read more...

Problem løsning

Problem løsning

 

Et stort kosmetikkselskap fikk en klage fra en forbruker. Hun hadde kjøpt en av deres mest populære såper, men da hun åpnet forpakningen, oppdaget hun at boksen var tom.

Ledelsen tok klagen på alvor, og fant fort ut hvor problemet lå. Samlebåndet som fraktet alle eskene med produkter til distribusjonsavdelingen, hadde ingen måte å fange opp tomme bokser på.

Redde for at dette skulle skje igjen, ba ledelsen en gruppe ingeniører om å løse utfordringen. Ingeniørene gikk raskt i gang med å utvikle en gjennomlysningsmaskin med to store, høyoppløselige skjermer. To personer ville bemanne maskinen, og fjerne eventuelle tomme bokser fra samlebåndet før de nådde distribusjonsavdelingen.

Read more...

Overreagerer du?

prosesskontroll

 

Når reagerer du på et måleresultat? Har du bevisste eller ubevisste grenser for når du reagerer? Lar du kunden bestemme når du skal reagere?

Og hvordan reagerer du? Begynner du å lete etter en spesiell årsak til resultatet? Eller gjennomgår du hele prosessen din og vurderer hva som påvirker?

Det er lett å overreagere på variasjon. Det vil alltid være variasjon tilstede i større eller mindre grad.

Read more...

Utfordre etablerte sannheter

utfordre etablerte sannheter

 

For meg handler Lean Six Sigma i stor grad om å utfordre etablerte sannheter ved å stille kritiske spørsmål og etterlyse fakta. Kritiske spørsmål gjør at vi utvikler oss og forbedrer oss.

Kritiske spørsmål kan oppfattes som kritikk derfor er det viktig å holde fokus på prosess, ikke på person.

Om vi stiller kritiske spørsmål fordi vi er nysgjerrige og ønsker mer kunnskap, er det større sjangse for å bli hørt.  

En etablert sannhet innen Six Sigma er at en six sigma prosess medfører 3,4 feil for hver million muligheter. Det er en etablert sannhet som jeg vil utfordre.

Read more...

Er møter en tidstyv?

tidsstyring

Mange opplever at møter er en tidstyv.

Det er ikke sikkert møtet er unødvendig, men kanskje er det ikke relevant for alle som deltar.

Dårlige forberedelser kan medføre at møter tar lengre tid.

Diskusjoner utenfor møteagenda kan være en annen årsak til at møtet ikke oppleves relevant, eller tar lengre tid enn planlagt.

Innføring av møteregler kan hjelpe på møteeffektiviteten.

Read more...

Er prosessen robust?

robust prosess

Jeg opplevde en gang at operatører skrudde fortvilet på en maskin som produserte vrak. Uansett hvor mye de justerte, så fortsatte maskinen å produsere vrak. Justeringene hjalp ingenting, tvert imot ble prosessen verre, og resulterte i mer vrak.

Hva var årsaken til vrak? Maskinen var ikke robust nok til å levere ønsket resultat.

Hva med dine prosesser? Er de robuste?

Read more...

Lik kvalitet hver gang


kvalitetsforbedring

Jeg har ikke tenkt å starte en diskusjon om hva som kom først av høna og egget, den overlater jeg til andre:-)

Derimot handler dette innlegget om egg koking, og hvordan oppnå samme kvalitet for en prosess her gang.

Da jeg hadde sommerjobb på Sjømennenes Helsehjem for mange år siden, var dette et aktuelt tema. Det var nemlig ikke alltid kundene / beboerne var like fornøyd med de kokte eggene. Noen ganger var enkelte av beboerne kjempefornøyd mens andre var misfornøyd: med egg som var kokt på akkurat samme måte.

Det stemmer altså at smaken er som baken; delt.

Read more...

Hva er rotårsaken?

rotårsak

For et par uker siden var jeg på en jobbreise, hvor hjemreisen ikke gikk helt etter planen.

Resultatet var at min samarbeidspartner ikke rakk flyet sitt, og Hertz fikk en skadet leiebil i retur.

Hva var det egentlig som skjedde og hva var rotårsaken?

Vi var på kundebesøk på Meløy, som er ca. 3 timers kjøring sør for Bodø. Normalt kan du kjøre hit, men fordi det var gått et ras over veien, var ferge fra Meløy til Ørnes eneste alternativ for å komme til Bodø.

Read more...

Dette er IKKE Lean

NOT-lean

Jeg liker veldig godt boka "Dette er Lean" av  Niklas Modig & Pär Åhlström. Jeg synes boka beskriver på en god måte hva Lean er. Lean handler om flyt.
 
Jeg liker god flyt. Det gjelder også i trafikken. Det er greit å slippe kø og unødvendig venting.

Her om dagen opplevde jeg rett og slett dårlig flyt. Like ved der vi bor, holder de på med veiarbeid.

Read more...

Hvor mye er tiden din verdt?

tidsstyringEn hel del, spør du meg. En av mine inspiratorer Russell Brunson, sier ofte at penger kan erstattes, men tiden får du aldri tilbake. Han sier det for å selge produkter som sparer tid. Men likevel: det er jo sant.

Hva gjør du for å sikre at du bruker tiden din riktig? Vet du hva du bruker tiden din på?

Min motivasjon da jeg startet som selvstendig næringsdrivende var friheten. Friheten ved å være min egen sjef: legge opp dagen slik jeg ønsker, lære meg det jeg vil, jobbe med mennesker jeg vil hjelpe med oppgaver jeg brenner for. Det er en kjempemotivasjon!

 

Read more...

Hvilken sans er raskest? Syn eller hørsel?

prosesskontroll

Hva tror du?

Den beste måten å finne det ut på er å teste! Og det er en av mange ting du kan teste på Teknisk museum.

Jeg gjorde et forsøksdesign hvor jeg testet reaksjonstid for ulik alder, kjønn og sans (øyne og ører). Jeg (41 år), min svoger (35 år), min sønn (10 år) og min niese (7 år) var forsøkspersoner, og vi tok tiden vi brukte på å registrere lyd og lys.

Min svoger var ørlite grann raskere enn meg til å reagere på lyd, tett fulgt av min sønn og min niese. Når det gjaldt lys var min svoger igjen raskest, deretter min sønn, så meg og min niese. Hva betyr dette resultatet?

Read more...

Kvalitetsforbedring

De viktige detaljene!

kvalitetsforbedringKvalitet er noe du oppnår når du har kontroll på de viktige detaljene. For å jobbe med kvalitetsforbedring er det viktig å ta inn over seg at hver minste detalj teller. Men noen detaljer er viktigere enn andre. Da gjelder det å klare å plukke ut de detaljene som betyr mest og fokusere på dem! Det gir kvalitet; det gjelder både for idrettsutøvere, produksjonsbedrifter og hvermannsen!

Selv jobber jeg mest med produksjonsbedrifter og benytter verktøy innenfor Six Sigma til å jobbe med kvalitetsforbedring. Six Sigma har mye felles med Lean, og innebærer sterk kundefokus, prosessforståelse og fokus på målinger fremfor intuisjon. Utfordringen i forbindelse med kvalitetsforbedring er ofte å identifisere de kritiske faktorene for deretter å ha kontroll på disse.

Read more...

Variasjon

Variasjon; et gode eller onde?

variasjonVariasjon er positivt i sammenhenger som; «variasjon i arbeidsdagen», «variert trening», «variert hverdag», etc. For produksjonsbedrifter kan variasjon derimot skape frustrasjon og store kostnader. Variasjon gjør at det blir vanskelig å oppnå lik produktkvalitet fra gang til gang. 

Variasjon er en naturlig del av alle prosesser. Noen vil kanskje protestere på det, men dersom du går i dybden på ting vil du alltid finne forskjeller! F.eks vil 2 hus som tilsynelatende ser helt identiske ut være forskjellige når du studerer dem nærmere; spiker vil være plassert ulikt, treverket vil være litt forskjellig og ha kvister på ulike steder, osv. Selv eneggede tvillinger vil være litt ulike når man blir godt nok kjent med dem!

Read more...

Prosesskontroll

Bruk SPC til å oppnå prosesskontroll!

prosesskontrollHvordan oppnå prosesskontroll? Prosesskontroll handler om å forstå prosessen din; først da kan du kontrollere den. For å forstå prosessen din, må du forstå variasjon.

Et verktøy som benyttes for prosesskontroll er SPC; Statistical Process Control, eller statistisk prosesskontroll på norsk. Dette er et verktøy for å skille mellom normal og spesiell variasjon.

Hvorfor bør man skille mellom normal og spesiell variasjon? Jo, fordi spesiell og normal variasjon krever ulik fremgangsmåte for å identifisere årsaker til variasjon.

Read more...

Utslipp og måleprogram

utslipp-måleprogramUtslipp kan være til vann, jord og luft, og er regulert gjennom utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet. For produksjonsbedrifter henger svinn og utslipp sammen. Dersom du ønsker å redusere svinnet for en prosess, handler det om å ha kontroll på utslippene dine. Ved å redusere svinnet kan du oppnå store kostnadsbesparelser, samtidig som miljøet slipper å lide for dine utslipp; en vinn-vinn situasjon med andre ord:-)

En god start for å redusere utslipp er å kartlegge dagens situasjon; hvor store utslipp har bedriften i dag? Dette kan avdekkes gjennom avløpsprøver, analyser av luftutslipp og gjennomgang av avfallsmengdene ut fra bedriften.

Read more...

God jul og godt nytt år!

Lean Tech julehilsen 2019Lean Tech ønsker deg en riktig god juleferie, og et problemfritt 2020!

Julehilsen med video har blitt en tradisjon i Lean Tech. Som du ser av bildet dukker Nissen opp også i årets julehilsen. I tidligere hilsener har Nissen fått tips til å jobbe smartere og enklere.

Denne gangen trenger Lean Tech hjelp til julegavetips til de som har alt. Det er også ønskelig at julegaven er kortreist og bærekraftig.

Read more...

God påske fra Lean Tech

God påske

Her er årets påskehilsen fra Lean Tech.

Tema er som i tidligere videohilsener "Work smarter, not harder". Et godt norsk uttrykk er "Det enkle er ofte det beste".

Kanskje kan påskeharen gjøre jobben enklere? Se selv i videoen.

Påsken er en fin mulighet til å koble av, komme seg ut på tur og nyte flott natur. Kanskje dukker det opp noen gode ideer og enkle løsninger på turen:-) God påske!  

Read more...

God jul og godt nytt år!

Utfordre etablerte sannheterLean Tech ønsker deg en riktig god juleferie, og et godt nyttår!

Julehilsen med video har blitt en tradisjon i Lean Tech. Dette er 4 de året. Som du ser av bildet dukker Nissen opp også i årets julehilsen.

Kan Nissen få hjelp av Lean Six Sigma til å løse rotårsaken og utfordre etablerte sannheter?

Det får du svar på i denne julehilsenen. Takk til julenissen for innsatsen.

God jul alle sammen!

  

Read more...

Jobb smartere ikke hardere

Work smarter not harder

Nyter du sommeren? Og varmen? Kanskje blir varmerekorden på 35,6 grader, målt på Nesbyen i 1970 slått denne sommeren?

Selv har jeg nytt ferien i vårt vakre land, og laget en liten video sommerhilsen til deg med tema "Jobb smartere ikke hardere"

For å jobbe smartere er det viktig å ta pauser. Pauser gir tid til refleksjon og til å se med nye øyne.

Sommerferien kan gi deg den pausen du trenger for å se nye løsninger og muligheter.

Read more...

Hva har påskekrim, A3 og problemløsning felles?

God påskeFølger du med på en påskekrim nå i påsken?

Det er en tradisjon i min familie å følge med på minst en påskekrim. Hvem klarer å løse mysteriet først?

Det er alltid like spennende: Hva er motivet? Eller: Hva er rotårsaken til hendelsen?

Kanskje kan en A3 hjelpe deg å løse påskemysteriet?

Read more...

Lean Techs julekalender

julekalender 2017

Statistisk prosesskontroll julekalender fra Lean Tech med Sissel Lundeby.

Tilsammen 24 julekuler; en kule for hver dag gjennomgår juleprosessen og resultatet avleses. Statistisk prosesskontroll benyttes til å bestemme normal variasjon for prosessen. Vil juleprosessen tilfredsstille julenissens spesifikasjoner?

Det får vi vite på julaften. Følg med på YoutubeLinkedIn eller Facebook. Bli med og tipp resultatet i komentarfeltet til videoene på LinkedIn eller Facebook. Du kan vinne kurs i statistisk prosesskontroll!

Read more...

Teamwork

Teamwork

Jeg vil dele en historie som Vibeke Holtskog har delt med meg (du kan lese flere historier på historiebloggen hennes). Rett og slett fordi den traff meg. Kanskje treffer den deg også:

En mann var ute og kjørte på landsbygda, og ante plutselig ikke hvor han var. Åkrene på begge sider av veien så like ut, og veien han skulle ta til høyre åpenbarte seg aldri. I frustrasjon fant han frem mobiltelefonen for å sjekke kartet. I det han konsentrerte seg om kartet, kjørte han plutselig ut av veien og havnet i grøfta.

Read more...

Langsynthet ga god flyt

Langsynthet ga god flyt

I helga deltok jeg sammen med min bedre halvdel, Trond, på et multisport arrangement: Challenge 40.

Konseptet går ut på å sanke flest poeng på 4 t gjennom å finne poster avmerket på kartet. De ulike postene gir ulike poeng, og noen innebærer aktiviteter som svømming, hinderløype, kanopadling, klatring, luftgeværskyting, orientering, friidrett, etc.

Det er til sammen 40 poster, og du må legge en strategi på hvilke poster ditt team skal ta. Bruker dere lengre tid enn 4 t blir det minus poeng …

Read more...

Flyt av boller...

God flytEspa bolleland er et naturlig stoppested for oss når vi skal på hytta vår, for å få nybakte boller, kaffe og et toalett besøk ved behov. Det er vi ikke alene om: veldig mange som kjører forbi tar nemlig en stopp her på veien.  

Jeg er imponert over flyten på Espa bolleland. Selv på de travleste dagene flyter det bra. Egne folk dirigerer trafikken inn og ut. Kjøp av boller og kaffe er gjort på et øyeblikk. Toalett besøk går relativt raskt det også. På toalettene er det installert hånd tørkere, som visstnok er blant markedets mest effektive og energibesparende. Det ser ut til at de har tenkt på det meste for å få god flyt.

Read more...

Lean i praksis

lean gårdsdrift

Det er alltid moro å høre om personer og bedrifter som lykkes med å benytte Lean og Six Sigma. Som ser nytteverdien av å bruke verktøyene i praksis.  

I helga hadde jeg gleden av å besøke en tidligere kollega, Iver Frøsli, som kombinerer full jobb med gårdsdrift.

Han har ca. 120 sauer; ca. 50 søyer, ca. 70 lam og 3 bukker. For å få tiden til å strekke til har han innført Lean i sin gårdsdrift.

Read more...

Takknemlighet

takknemlighet

Det er slutten av november og mange feirer Thanksgiving.

For meg er november en milepæl fordi det var da jeg startet egen virksomhet for 3 år siden. Når jeg leser statistikk som viser at 70% av nyetablerte virksomheter ikke overlever de 5 første årene, er jeg både stolt og takknemlig over å fremdeles drive eget firma. Det er ingen selvfølge.

Jeg har mange å være takknemlig overfor. Kunder som har vist meg tillit, samarbeidspartnere som har tatt meg inn i varmen og hatt troen på meg, kursholdere som har inspirert meg og lært meg nye fagfelt, og ikke minst de som har heiet på meg underveis.

Read more...

Hva vil du mestre i dag?

mestring

I forbindelese med en samling med Lillomarka orienteringslag, sikret jeg barn i en 10 m høy utendørs klatrevegg.

En utfordring for mange.

Noen kom opp på første forsøk, andre måtte gi seg på grunn av høydeskrekk eller av andre årsaker.

Det var utrolig moro å se mestringsfølelsen barna opplevde når de klarte å nå toppen.

Spesielt de som ikke kom opp på første forsøk. De som ga seg underveis første dag, men som gikk løs på oppgaven igjen neste dag.

Read more...

Ta deg tid

tadegtidDet nærmer seg ferie og jeg tenker tilbake på halvåret som har gått. Det har vært hektisk og lærerikt med nye samarbeidspartnere og kunder, konsulentoppdrag og kursvirksomhet. Midt oppi all fokus på effektivitet, tidsstyring og forbedringer skjedde det noe for et par måneder som gjorde et sterkt inntrykk på meg.

Jeg var på vei ned fra en flott topptur på ski med venninner. Sola skinte og det var en fantastisk utsikt fra toppen av Kyrkjetaket. Vi var nesten nede ved parkeringen da vi ble stoppet av en mann som savnet kameraten sin. De hadde skilt lag i fjellet fordi de var uenig om veivalget og skulle møtes nede i dalen. Nå var han ikke der.

Read more...

Du har alltid valgmuligheter

valgmuligheterVed en tilfeldighet fant jeg en gammel avisartikkel fra Hamar Arbeiderblad i juleferien. Jeg synes historien er en fin måte å starte det nye året på: 

Magne er alltid i godt humør. Han er positiv og en naturlig inspirator. Hvis en kollega hadde en dårlig dag, forsøkte Magne å få vedkommende til å se det positive i situasjonen, og klarte som regel å få frem et smil. En av hans medarbeidere ble nysgjerrig på hvordan han bestandig klarte å være på denne måten, og spurte ham rett ut.

"Hver morgen sier jeg til meg selv at du har 2 valg i dag. Du kan velge å være i godt humør, eller du kan velge å være i dårlig humør. Jeg velger å være i godt humør.

Read more...

God jul og godt nytt år!

godjul
Lean Tech ønsker deg en fredelig juleferie, og et godt nyttår!

Julehøytiden er en fin tid til å tenke tilbake på året som snart har gått, og sette noen mål for neste år. Jeg er spent på online kursene som jeg lanserer neste år. Jeg håper å se entusiastiske deltakere på kursene mine!

Jeg håper du har satt noen mål for neste år som motiverer deg, og jeg ønsker deg lykke til i å oppnå dem.

Read more...

Stille spørsmål

Ian RussellJeg så et show med Ian Russell, som var både inspirerende og lærerikt. Han er god til å stille spørsmål og kommunisere med sitt publikum, mens han lærer bort vitenskap. Han hadde noen gode poeng som jeg vil dele.

Han snakket om hvordan barn er nysgjerrige og stiller spørsmål, mens voksne sjeldnere gjør det. Hvorfor er det slik? Hvorfor slutter vi å stille spørsmål ved ting? Ian oppfordret oss til å bli mer nysgjerrig på våre omgivelser, til å stille spørsmål og å undersøke hvordan ting henger sammen.

Jeg er sikker på at mange av de barna som så på showet hans, startet sine egne eksperimenter når de kom hjem. Det gjorde iallefall barna mine. Hva med oss voksne? De fleste av de voksne på showet var der på grunn av sine barn. De ønsket ikke å løfte en hånd for å dele sin mening når Russell stilte spørsmål.

Read more...

Motivasjon

motivasjonJeg er påmeldt til Axtri; Aurland Extreme triathlon som går av stabelen 15.08.2015. Triatlonen består av 1900 m svømming i fjorden, 98 km sykling med til sammen 3050 m stigning, og 21 km løping med 1100 m stigning. Jeg synes normalt slike utfordringer er spennende, og det var jo også derfor jeg meldte meg på dette for snart et år siden.

Denne gangen kjenner jeg imidlertid at jeg mangler motivasjon. Jeg gruer meg til å svømme i det iskalde vannet, som trolig har rekordlav temperatur med den sene snøsmeltingen og den værmessig dårlig sommeren vi har hatt. Hvorfor skal jeg nå utsette meg for dette? Ikke har jeg forberedt meg så veldig godt heller. Jeg vet at jeg kommer inn i den 8 år gamle våtdrakten min, men ellers kan jeg ikke skryte på meg de store svømme forberedelsene… Det har vel blitt til sammen 5 svømmeøkter på meg i år. Holder det mon tro?

Read more...

Hjelp! Jeg trenger en dytt

overvinne frykt

Jeg og min eldste sønn tilbrakte en dag i Oslo sommerpark, hvor du kan boltre deg høyt oppi trærne og utfordre egne grenser. Det er mange ulike ruter og nivå hvor du klatrer, balanserer, henger i liner eller tau, mens du er sikret med sele og karabiner. Etter å ha forsøkt ruter med ulik vanskelig grad fikk vi øye på noen som forsøkte seg på "Tigerspranget".Det er rett og slett en høy stople på 25 m, hvor det er en plattform på toppen som du kan hoppe ned fra med sikring som bremser fallet ditt. Det så da utrolig spennende ut!

Jeg og sønnen min bestemte oss for å prøve. Vi hadde jo ingenting å tape. Det var jo helt ufarlig, og det er jo moro å prøve nye utfordringer.

Read more...

Tilstedeværelse

Tilstedeværelse er nøkkelen til å oppdage muligheter!

tilstedeværelseEn kald januarmorgen i 2007 satt en mann på en T-banestasjon i Washington DC og spilte fiolin. I løpet av de ca. 45 minuttene han spilte gikk over 1000 mennesker gjennom stasjonen, de fleste på vei til jobb.

Etter tre minutter la en middelaldrende mann merke til musikken. Han senket tempoet og stoppet i noen sekunder før han hastet videre.

Etter fire minutter fikk fiolinisten sin første dollar. En kvinne kastet noen mynter i hatten han hadde lagt frem, uten å stoppe, og hastet videre.

Read more...

"Hastverk gjør lastverk"

Sett av tid til refleksjon!

tilstedeværelseJeg lar meg inspirere av Vibeke Holtskog og hennes historier. Denne historien har jeg fått av henne, og jeg vil gjerne dele den videre:

Det var en gang en tømmerhogger som søkte jobb i et trelastfirma. Fordi han var både sterk og ivrig, fikk han jobben med en gang. Betalingen og arbeidsforholdene var svært gode, og tømmerhoggeren bestemte seg for å gjøre sitt aller beste i den nye jobben. Sjefen hans ga ham en splitter ny øks og viste ham området der han skulle felle trær.

Han gikk straks løs på oppgaven, og allerede den første dagen felte han 18 trær!

”Gratulerer”, sa sjefen og smilte fornøyd. ”Fortsett slik!”

Read more...

Gripe muligheter

Oppnå kontinuerlig forbedring ved å gripe muligheter!

muligheterHar du opplevd å gå glipp av muligheter fordi du oppdaget at det var en mulighet for sent, eller valgte den bort på grunn av frykt? Eller rett og slett av gammel vane? Det krever mot å trosse redselen for å gjøre noe nytt eller innføre en endring, men ved å fokusere på hva du kan oppnå er det lettere å overvinne frykten. Ved å tenke igjennom hva man har å frykte eller å tape vil man ofte finne ut at frykten er ubegrunnet.

Det handler om å koble AV autopiloten som sier NEI til det du ikke vet nok om, og som derfor velger bort muligheter. Still isteden spørsmål og vær nysgjerrig! Når du har nok informasjon er det lettere å ta et riktig valg.

Read more...

Kildesortering

kildesortering-CambiDet hjelper å kildesortere! Cambi's anlegg som tar imot matavfall fra Oslo regionen produserer 400 kubikk med biogass for hvert tonn tørrstoff matavfall. Det tilsvarer samme energi som 240 l med diesel. Når anlegget kan ta imot 15 000 tonn tørrstoff med matavfall i året blir energiproduksjonen betydelig! Ca. 36 000 MW per år ifølge mine beregninger. Les mer om kildesortering. Dersom du vil vite hva som skjer med matavfallet i Oslo regionen kan du lese informasjon fra Energigjenvinningsetaten.

Read more...

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har jobbet som en del av Cambis prosjekt-team for to av våre prosjekter, og har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs