Tilbakemelding fra kunder:

darylpowell"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" effektivisering
- Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea

 

måleprogram for utslipp"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." effektivisering
- Thomas Løvik,HMSK Leder, TWMA Norge

 

eivindwilloch"Sissel har jobbet som en del av Cambis prosjekt-team for to av våre prosjekter. Hennes hovedfokus har vært på prosess design, engineering og anskaffelser. Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
- Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS

 

Roger"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" benchmarking
- Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge

 

kjelleven"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Måleprogrammet skal tilfredsstille krav fra Miljødirektoratet og oppdraget inneholdt bl.a vurdering av prøvetakingsfrekvenser for å sikre representative prøver, usikkerhetsberegninger, beregninger og utarbeidelse av rapporteringsmaler o.l. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
- Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge

Tilbakemelding fra kursdeltagere (Lean Six Sigma):

"Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde"
- Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen, Norge
"Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)"
- Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen, Norge

"10/10 flink til å nå alle"
- Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen, Norge
"Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
- Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen, Norge

"Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig"
- Kursdeltager fra EWOS
"Du er inspirerende, positiv og veldig dyktig i faget"
- Kursdeltager fra EWOS

Takk for tilliten:

allnex logo
cambi logo
twma
ewos
ringnes
Skretting
sintef
Berendsen
3b fibreglass
rsz parkettpartner
eramet norway
rsz solenis
abbott
ekornes
dynea

Oppdrag for Allnex:

Benchmarking av energi per produkt

Kartlegging av alle utslipp og avfall fra bedriften ihht IPPC direktivet

Utvikle modell for benchmarking av energi forbruk

Oppdrag for Cambi:

Design og bestilling av utstyr til IVAR slambehandlings anlegg

Design og bestilling av utstyr til Mjøs biowaste anlegg på Lillehammer

Måleprogram for utslipp:

Måleprogram for utslipp til luft for Allnex

Måleprogram for utslipp til vann for TWMA

Måleprogram for utslipp til luft for Ringnes

Måleprogram for utslipp til vann for Skretting

rsz kundetilfredshet leantech

Lean Six Sigma kurs


Lean Six Sigma og bærekraftig utvikling

Sissel Lundeby skrev artikkelen «Lean Six Sigma and Environmental Sustainability: The case of a Norwegian Dairy Producer» sammen med Daryl Powell, Lucas Chabada og Heidi Dreyer fra NTNU. Artikkelen er publisert i "Seeing Green: Achieving Environmental Sustainability through Lean and Six Sigma" utgitt av "The International Journal of Lean Six Sigma" (2017). Manuscript ID er IJLSS-06-2015-0024. Artikkelen er om en verdistrømsanalyse ledet av Sissel Lundeby, hos et meieri hvor fokus var effektiv bruk av råvarer. Denne artikkelen ble tildelt Emerald Publishing Highly Commended Paper Award.