fbpx

Prosesskontroll

prosesskontroll

Statistisk prosesskontroll (SPC) brukes blant annet i kvalitetskontroll for å sikre at prosessen produserer innenfor spesifikasjoner (kundekrav). 

En fordel med SPC er fokus på å oppdage feil tidlig og å forebygge problemer, fremfor å korrigere når problemet har oppstått.

I tillegg til å redusere feil og kvalitetskostnader, vil SPC gi økt produktivitet fordi det er mindre sannsynlig at det ferdige produktet må omarbeides eller vrakes.

Et SPC diagram er utformet som et vanlig Run Chart med kontrollgrenser som skiller normal og spesiell variasjon. Det er viktig å skille normal og spesiell variasjon fordi de krever ulik tilnærming for å identifisere årsaker til variasjon.

Her er et eksempel: La oss si at vrak hos en produksjonsbedrift oppstår som følge av spesiell variasjon; da kan du lete etter en spesiell årsak (gjennomføre en rotårsaksanalyse). Dersom vrak skyldes normal variasjon, er det ikke mulig å identifisere en spesiell årsak; variasjonen er en del av prosessens naturlige variasjon. Normal variasjon er et resultat av tilfeldig variasjon i alle variabler som påvirker prosessen. 

Alle prosesser har variasjon. Dersom en maskin produserer vrak fordi normal variasjonen er for stor har du flere alternativer:

 1. Du kan investere i en maskin som er mer presis.
 2. Du kan velge å beholde maskinen og legge inn forventet vrakkostnad i kalkylen for produktet, slik at du tar riktig pris for produktet.
 3. Du kan gjøre endringer i prosessen slik at normal variasjonen for maskinen er akseptabel.

Det er viktig å bestemme normal variasjon for maskiner slik at du ikke bruker tid på å redusere variasjon som ikke lar seg redusere. Du hjelper ikke å skru og justere på en maskin som har for høy normal variasjon. Alle maskiner har naturlig variasjon avhengig av hvordan den er designet og montert; ved å skru og justere på en maskin som har uønsket høy normal variasjon vil du sannsynligvis forverre situasjonen.  

Her er en video som viser noen anvendelsesområder for statistisk prosesskontroll:

Andre bruksområder for statistisk prosesskontroll er:

 • Forebyggende vedlikehold: Slitasje på utstyr vil gradvis gi større variasjon. SPC vil avsløre økt variasjon i målingene og varsle om vedlikeholdsbehov. Et eksempel er bytte av O-ring som ble brukt til å teste kapillærer hos et legemiddelfirma: En slitt O-ring gir større variasjon i målingene. Behov for renhold kan også være en årsak til større variasjon i målinger. Operatører med kunnskap om SPC kan lære å knytte spesiell variasjon til vedlikeholdsbehov. 
 • Bestemme kapabilitet: er prosessen i stand til å levere på kundens krav?
 • Vurdere stabilitet: er prosessen forutsigbar?
 • Sammenligne maskiner og utstyr for kontinuerlig forbedring og for å ta riktig beslutning ved ny-investeringer
 • Vurdere effekten av forbedringsarbeid: er gjennomsnitt og/eller variasjon endret?

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs
}); })(jQuery);