IASSC ATA Seal

IASSC akkreditert kursholder

Sissel Pedersen Lundeby er akkreditert kursholder gjennom IASSC (International association for Six Sigma certification). Per august 2019 er hun den eneste norske IASSC akkrediterte kursholderen.

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."

IASSC er det eneste globale uavhengige tredjeparts sertifiseringsorgan innen Lean Six Sigma som ikke gir opplæring, veiledning, coaching eller konsulenttjenester selv.

Lean Tech er partner med GoLeanSixSigma og følger deres Body of knowledge for beltekurs i Lean Six Sigma og Lean. Her er sammenligning av kursinnhold for White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt og Lean. Kurs som følger IASSCs body of knowledge arrangeres på forespørsel fra bedrifter.   

Lean Tech tilbyr klasserom, nettundervisning og kombinasjon av nett/klasserom innen Lean Six Sigma. I tillegg tilbys klasserom kurs i analytisk problemløsning og effektivitet. Se kursbrosjyre med oversikt over alle kursene.


Klasserom undervisning i Lean Six Sigma:

Yellow Belt

Lær Lean Six Sigma, forbedre prosesser!
yellowbelt2 dagers kurs for deg som vil lære det mest grunnleggende om Lean Six Sigma og forbedre egne prosesser gjennom tydelige mål, innhenting av data og fakta for å avdekke rotårsaker, implementere enkle, effektive løsninger som varer. Kurs og sertifisering.

Green Belt

Led vellykkede forbedringsprosjekt!
greenbelt8 dagers kurs for deg som vil lede vellykkede forbedringsprosjekt og bli en god problemløser. Du lærer å velge riktig prosjekt, definere og forstå problemet, kartlegge og måle nåsituasjonen, analysere prosessen og bestemme rotårsaker, implementere de(n) beste løsningen(e), og oppnå varige resultat. Kurs og sertifisering.

Prosessforbedring

Bedriftstilpasset Lean Six Sigma kurs!
prosessforbedring2-5 dagers (avhengig av behov) kurs for deg som vil løse en bedrift spesifikk utfordring knyttet til kvalitet, kost eller produktivitet. Du lærer relevante verktøy innenfor den faktabasert forbedrings metoden Lean Six Sigma som fokuserer på flyt og å redusere variasjon. Kurset følger Six Sigmas DMAIC modell: Define, Measure, Analyze, Improve & Control til problemløsning.

FastPitch

Interactive introduction to Lean Six Sigma!
FastpitchFastPitch, a one-day interactive introduction to Lean Six Sigma, is a business game used by Fortune 1000 companies around the world to lay the groundwork towards hundreds of millions of dollars in increased revenue, decreased costs and improved collaboration. An instructor from GoLeanSixSigma and/or Lean Tech will facilitate this training.

Kombinasjon av klasserom undervisning fra Lean Tech og nettkurs fra partner GoLeanSixSigma:

Yellow Belt

Forstå hva Lean Six Sigma er, og hvordan du kan forbedre dine prosesser!
yellowbelt net8 t nett (GoLeanSixSigma) og 1 dag klasseromundervisning med Lean Tech instruktør for deg som vil lære det mest grunnleggende om Lean Six Sigma og forbedre egne prosesser gjennom tydelige mål, innhenting av data og fakta for å avdekke rotårsaker, implementere enkle, effektive løsninger som varer. Kurs og sertifisering.

Green Belt

Lær deg å lede vellykkede forbedringsprosjekt!
greenbelt net32 t nett (GoLeanSixSigma) og 4 dager klasseromundervisning med Lean Tech instruktør for deg som vil lede vellykkede forbedringsprosjekt og bli en god problemløser. Du lærer å velge riktig prosjekt, definere og forstå problemet, kartlegge og måle nåsituasjonen, analysere prosessen og bestemme rotårsaker, implementere de(n) beste løsningen(e), og oppnå varige resultat. Kurs og sertifisering.

Black Belt

Lær deg å veilede andre innen Lean Six Sigma og å bli en bedre leder!
blackbelt net48 t nett (GoLeanSixSigma) og 8 dager klasseromundervisning med Lean Tech instruktør for deg som vil være en pådriver og veileder innen forbedringsarbeid, beherske statistiske verktøy i Six Sigma, kommunisere og påvirke mennesker på alle nivå for å lykkes med endring. Kurset forutsetter Green Belt sertifisering. Black Belt sertifisering består av eksamen og innlevering samt presenteres av forbedringsprosjekt. Re-sertifisering hvert fjerde år.

Lean

Lær å strømlinjeforme prosesser og bygge en lean kultur!
leantraining net16 t nett (GoLeanSixSigma) og 2 dager klasseromundervisning med Lean Tech instruktør for deg som vil redusere sløsing ved å fokusere på verdiskapende aktiviter, redusere syklustid og kost, samt bygge en Lean forbedringskultur. For å praktisere Lean benyttes et legospill utviklet hos Lean Enterprise Research Centre og Revere. Spillet benyttes i flere land av foretak, universitet og konsulenter. Kurs og sertifisering.

Lean Six Sigma nettkurs fra partner GoLeanSixSigma:

Yellow Belt (nett)

Forstå hva Lean Six Sigma er, og hvordan du kan forbedre dine prosesser!
8 t engelsk nettundervisning fra GoLeanSixSigma for deg som vil lære det mest grunnleggende om Lean Six Sigma og forbedre egne prosesser gjennom tydelige mål, innhenting av data og fakta for å avdekke rotårsaker, implementere enkle, effektive løsninger som varer. Kurs (gratis) og valgfri sertifisering (299 $). Kursinnhold og påmelding.

Green Belt (nett)

Lær deg å lede vellykkede forbedringsprosjekt!
32 t engelsk nettundervisning fra GoLeanSixSigma for deg som vil lede vellykkede forbedringsprosjekt og bli en god problemløser. Du lærer å velge riktig prosjekt, definere og forstå problemet, kartlegge og måle nåsituasjonen, analysere prosessen og bestemme rotårsaker, implementere de(n) beste løsningen(e), og oppnå varige resultat. Kursinnhold og påmelding.

Black Belt (nett)

Lær deg å veilede andre innen Lean Six Sigma og å bli en bedre leder!
48 t engelsk nettundervisning fra GoLeanSixSigma for deg som vil være en pådriver og veileder innen forbedringsarbeid, beherske statistiske verktøy i Six Sigma, kommunisere og påvirke mennesker på alle nivå for å lykkes med endring. Kurset forutsetter Green Belt sertifisering. Black Belt sertifisering består av eksamen og innlevering samt presenteres av forbedringsprosjekt. Re-sertifisering hvert fjerde år. Kursinnhold og påmelding.

Lean (nett)

Lær å strømlinjeforme prosesser og bygge en lean kultur!
16 t engelsk nettundervisning fra GoLeanSixSigma for deg som vil redusere sløsing ved å fokusere på verdiskapende aktiviter, redusere syklustid og kost, samt bygge en Lean forbedringskultur. Kursinnhold og påmelding.

Klasserom undervisning i analytisk problemløsning:

Målesystemanalyse

Bestem usikkerhet i målingene dine!
maalefeil1 dags kurs hvor du lærer å gjennomføre en målesystemanalyse hvor presisjon, nøyaktighet, følsomhet og kapabilitet bestemmes. Pålitelige målinger er en forutsetning for gode beslutninger.

Statistisk prosesskontroll

Bestem variasjon, stabilitet og kapabilitet!
spc1 dags kurs hvor du lærer å bruke Statistisk prosesskontroll til å skille normal og spesiell variasjon. Dette er viktig for å reagere riktig på måleresultat, vurdere stabilitet og kapabilitet for prosesser. 

Forsøksdesign

Effektive forsøk for optimale løsninger!
forsoeksdesign2 dagers kurs hvor du lærer forsøksdesign for effektiv produkt- og prosessutvikling. Du reduserer utviklingskostnader og tid ved å teste flere kombinasjoner samtidig. Gode design og riktige analyser gjør at du bestemmer optimale løsninger.

Hypotesetesting

Er forskjeller statistisk signifikant?
hypotesetesting1 dags kurs for deg som vil avgjøre om datasett har signifikant forskjellig snitt eller variasjon for å bestemme rotårsaker, årsakssammenhenger eller effekt av endringer. Du lærer å utarbeide hypoteser, innhente og analysere data for å bestemme praktisk og statistisk signifikans.

Klasserom undervisning i effektivitet:

Verdistrømsanalyse

Forbedre flyt av materialer og informasjon gjennom verdikjeden!
verdistroemsanalyse2 dagers kurs i verdistrømsanalyse for å forbedre flyt av materialer og informasjon gjennom verdikjeden. Du lærer hva som er verdiskapende for kunden og om sløsing, å beregne takt basert på kundebehov, syklustider, omstillingstid om gjennomløpstid. 

Tidsstyring

Nå målene dine ved å fokusere på verdiskapende aktiviteter!
tidsstyring1 dags kurs hvor du lærer å måle, evaluere, planlegge og forbedre tidsbruken din. Kurset er basert på produktet tidsstyring og lærer deg å bruke system og teknikker for å bruke tiden din effektivt slik at du når målene dine.

Lean engineering

Forbedre flyt, samarbeid og oppnå økt kundeverdi!
lean engineering 11 dags kurs hvor Lean spill benyttes for å lære Lean prinsipper innen engineering og prosjektarbeid. Fokus på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter hjelper deg å fjerne tidstyver, forbedre samarbeid og oppnå økt kundeverdi.