IASSC ATA Seal

IASSC akkreditert kursholder

Sissel Pedersen Lundeby er akkreditert kursholder gjennom IASSC (International association for Six Sigma certification). Per september 2017 er hun den eneste norske IASSC akkrediterte kursholderen.

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."

IASSC er det eneste globale uavhengige tredjeparts sertifiseringsorgan innen Lean Six Sigma som ikke gir opplæring, veiledning, coaching eller konsulenttjenester selv.

Lean Tech tilbyr Lean Six Sigma gult, grønt og sort belte som dekker IASSC's Bodies of knowledge. Du får også skreddersydde kurs tilpasset din bedriftspesifikke utfordring og innen Lean Six Sigma verktøy som statistisk prosesskontroll. Ta kontakt så finner vi ut hvilket kurs som passer for deg!


SPC julekalender

Prosesskontroll julekalender

Statistisk prosesskontroll (SPC) julekalender fra Lean Tech med Sissel Lundeby.

Tilsammen 24 julekuler; en kule hver dag frem til julaften gjennomgår juleprosessen og resultatet avleses.

Statistisk prosesskontroll benyttes til å bestemme normal variasjon for prosessen. Vil juleprosessen tilfredsstille julenissens spesifikasjoner?

Se videoene og få et innblikk i anvendelse av prosesskontroll i statistisk prosesskontroll julekalenderen

 


Kurs i Statistisk prosesskontroll

Statistisk prosesskontroll

Kurset er 1 dag for bedriftsteam på opptil 12 deltagere, og består av undervisning, spill og øvelser. Kurset er for deg som vil:

-  unngå å overreagere på normal variasjon & lære av spesielle hendelser

-  jobbe forebyggende, eksempelvis prediktivt vedlikehold

-  bestemme kapabilitet (er prosessen i stand til å levere ihht  kundens krav)

-  vurdere stabilitet (forutsigbarhet)

-  sammenligne maskiner og utstyr for kontinuerlig forbedring

-  vurdere effekten av forbedringsarbeid (endring av gjennomsnitt og/eller variasjon)

Du lærer hvordan Statistisk Prosesskontroll anvendes i dine prosesser, hvordan kontroll grenser og kapabilitet bestemmes og hvordan du reagerer på måleresultat.

 


Måleusikkerhet

Målesystemanalyse

Kurset er 1 dag for bedriftsteam på opptil 12 deltagere, og kominerer undervisning med praktiske øvelser. Kurset er for deg som designer målesystem, evaluerer målinger, og/eller vil bestemme usikkerhet for målinger. Les mer om kurs i målesystemanalyse. Du lærer om:

- hvordan en målesystemanalyse designes, gjennomføre og analyseres

- presisjon (herunder repeterbarhet & reproduserbarhet)

- nøyaktighet (herunder stabilitet, bias & linearitet)

- følsomhet & kapabilitet

- prosesskartlegging av målemetode for å identifisere årsaker til uønsket variasjon

 

 


Lean Six Sigma

Lean Six Sigma 3 dagers kurs

Kurset går over 3 dager og du lærer Lean Six Sigma forbedringsmetode for å bli en god problemløser.

Kurset gir grunnleggende kunnskap innen Lean Six Sigma for å oppnå målbare resultater som reduserte kostnader, forbedret kvalitet og økt kapasitet ved å bedre flyt, sentrere prosesser og redusere variasjon.

Du lærer hvordan DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve & Control) gjør det enklere å strukturere forbedringsarbeidet, sikre fremdrift og skape varige resultater.

Du lærer verktøy som øker kvaliteten på forbedringsarbeidet. 

For mer informasjon, se Lean Six Sigma kurs. Kurset arrangeres hos bedrifter for 8-15 personer eller du kan melde deg på åpne kurs, se kurskalenderen.


leansixsigmayellowbelt

Lean Six Sigma Yellow Belt kurs

Kurset går over 5 dager og dekker alle tema som kreves for Lean Six Sigma Yellow Belt sertifisering via IASSC (International Association for Six Sigma certification - eneste uavhengige 3 de part sertifiseringsorgan).

Kurset gir grunnleggende kunnskap innen Lean Six Sigma forbedringsmetodikk for å oppnå målbare resultater som reduserte kostnader, forbedret kvalitet og økt kapasitet ved å bedre flyt, sentrere prosesser og redusere variasjon.

Du lærer hvordan DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve & Control) gjør det enklere å strukturere forbedringsarbeidet, sikre fremdrift og skape varige resultater.

Du lærer verktøy som øker kvaliteten på forbedringsarbeidet og sikrer riktig prioritering gjennom forstålse av kundebehov, kost nytte analyser og kunnskap om effekter av foreslåtte tiltak.

For mer informasjon, se Yellow Belt Lean Six Sigma kurs. Kurset arrangeres hos bedrifter for 8-15 personer eller du kan melde deg på åpne kurs, se kurskalenderen. Siste kursdag er det eksamen på engelsk som gir IASSC sertifisering.


rsz leansixsigmagreenbelt

Lean Six Sigma Green Belt kurs

Kurset er 4 dager påbygging dersom du allerede er Yellow Belt, og 8 dager dersom du ikke har forkunnskaper innen Lean Six Sigma. I det siste tilfelles vil de første 4 kursdagene være lik Yellow Belt kurs agenda (siste kursdag utgår).

Kurset dekker alle tema som kreves for Lean Six Sigma Green Belt sertifisering via IASSC (International Association for Six Sigma certification - eneste uavhengige 3 de part sertifiseringsorgan).

Kurset gjør deg i stand til å lede Lean Six Sigma forbedringsprosjekt for å oppnå målbare resultater som reduserte kostnader, forbedret kvalitet og økt kapasitet ved å bedre flyt, sentrere prosesser og redusere variasjon. 

Sammenlignet med Yellow Belt får du utvidet kompetanse innen statistiske verktøy, du lærer hypotesetesting og variasjonsanalyser, endringsledelse og prosjektledelse. For mer informasjon, se Green Belt Lean Six Sigma kurs.

Kurset arrangeres for bedriftsgrupper på 8-15 personer eller du kan melde deg på åpne kurs, se kurskalenderen. Siste kursdag er det eksamen på engelsk som gir IASSC sertifisering.


Online kurs Lean Six Sigma

Online kurs Lean Six Sigma

Lean Tech er forhandler av GoLeanSixSigma's online kurs, som har oppnådd høyest score av Lean Six Sigma kurs. Tilbakemeldingene skryter av at kursene er morsomme, tilgjengelige, rimelige, praktiske og effektive. 100.000 deltagere fra 220 land har deltatt hittil. 

White Belt (gratis, $99 for sertifisering, innhold)

Yellow Belt (gratis, $299 for sertifisering, innhold)

Green Belt ( $999 for kurs & sertifisering, innhold)

Black Belt ($1999 for kurs og sertifisering, innhold)

De har også et rent Lean kurs ($449 for kurs og sertifisering, innhold). Kursene er på engelsk, og kan kombineres med norsk undervisning fra Lean Tech. Ta kontakt for skreddersydd tilbud.

 


prosess forbedring

Prosess forbedring

Kurset tilpasses ditt behov og utfordring. Du lærer verktøy innen Lean Six Sigma som er relevant for å gjennomføre ønsket prosess forbedring. Kurset følger DMAIC problem løsning metodikk. Du lærer:

● å benytte tankekart til å definere tydelig mål og måltall

● å benytte prosesskart til å forstå prosesser bedre og identifisere mulige rotårsaker

● å identifisere sløsing og forbedringsmuligheter

Målet med kurset er at du skal kunne oppnå målbare resultater som reduserte kostnader, forbedret kvaliteten eller økt kapasiteten i egen virksomhet. Mer om prosess forbedring kurset


lean engineering

Lean engineering

Lean fokuserer på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter. Lean engineering er en kursdag med teoretisk påfyll i kombinasjon med et praktisk spill. Målet med kurset er å gi motivasjon, inspirasjon og verktøy til å gjennomføre forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag. Kurset er rettet mot engineering bedrifter og produksjon, siden spillet er relatert til denne bransjen. Her er mer om lean engineering kurset. 


tidsstyring

Tidsstyring

For å nå målene sine er det viktig å bruke tiden riktig. Produktet "Tidsstyring" hjelper deg å:

- identifisere dine verdiskapende aktiviteter og enkelt registrere timene dine på riktig aktivitet

- få oversikt over hvor mye tid som går med til ulike aktiviteter for å kunne planlegge og evaluere

- vurder kost-nytte verdi av å sette bort aktiviteter

Slik at du kan jobbe mest mulig effektivt og raskere nå målene dine. Her er produktet tidsstyring.