fbpx

Måleusikkerhet

MSE

Alle målinger innebærer usikkerhet. Leverandører av måleutstyr oppgir som regel måleusikkerheten som et symmetrisk intervall rundt måleresultatet.

Måleresultat ± måleusikkerhet

Eksempel: Lengden av en spesiell målestav er 2000 mm ± 1 mm. Med et 95 % konfidensintervall som er normalt å benytte, er det 95 % sannsynlighet for at staven er mellom 1999 mm og 2001 mm.

Innenfor Six Sigma benyttes målesystemevaluering for å bestemme den reelle målefeilen. Dette kan gjøres ved å måle den samme delen gjentatte ganger og notere måleresultatet. Basert på målingene bestemmes målefeil.

Målinger gjøres på mange ulike måter og med mange ulike teknologier.

Lean Tech har utført målesystem evalueringer for subjektive målinger hvor den enkelte vurderer eksempelvis utseende, smak og lukt. Slike evalueringer kan avsløre overraskelser som at målefeil for en visuell test var størst hos kvalitetsleder som tok avgjørelsen ved tvilstilfeller. Vedkommende utførte ikke testen i sitt daglige virke, kun en sjelden gang hvor det hersket tvil om produktet var godt nok. Ironisk nok innebar vedkommendes vurdering større usikkerhet enn for de øvrige som utførte analysen!

Kanskje du benytter kamerakontroll til å utføre prosesskontroller? Målinger gjøres ved at kamera finner et referansepunkt som den utfører målinger fra. Målesystem evalueringer som Lean Tech har utført for kamerakontroller viser at de både er nøyaktig og presise dersom de finner riktig referansepunkt.

Dessverre kan slike kontroller bli ustabile dersom de finner feil referansepunkt og dermed utfører feil måling. For å ta riktige avgjørelser er det viktig å kunne stole på måleresultat og kjenne til måleusikkerheten.

Lean Tech gjennomfører målesystemanalyser og arrangerer kurs i måleusikkerhet. Her er en video som viser hvordan variasjon i vektmålinger kan knyttes til måleusikkerhet for vekta og variasjon grunnet måletidspunkt:

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs