Kvalitetsforbedring

KvalitetsforbedringFor å oppnå kontroll på produktkvaliteten må du vite hvilke faktorer som er avgjørende for kvalitet og ha kontoll på disse.

Start gjerne kvalitetsforbedring med å lage et prosesskart over prosessen din, og kartlegg alt som kan påvirke produktet ditt: Hva kontrollerer du og hva er støy? Støy er faktorer som har naturlig variasjon og som du ikke forsøker å kontrollere.

Alle prosesser har variasjon, som kan klassifiseres som normal eller spesiell variasjon. Normal variasjon er forventet variasjon, eller tilfeldig variasjon. Spesiell variasjon er uforutsigbar, sporadisk, eller ustabil variasjon. Den er et resultat av en eller flere årsaker, som du kan identifisere og gjøre korrigerende tiltak for.

Normal og spesiell variasjon krever ulike tilnærminger som er beskrevet under rotårsaksanalyse og prosesskontroll.

Det kan være utfordrende å identifisere kritiske faktorer for kvalitet og oppnå kontroll på disse.

Six Sigma innebærer statistiske verktøy for å forstå variasjon og identifisere kritiske faktorer. Dette gjør at du ikke bruker unødige ressurser på å kontrollere faktorer som ikke er avgjørende for kvaliteten.

Kontroll på kritiske faktorer gir forutsigbart resultat og fornøyde kunder dersom kvaliteten er innenfor kundespesifikasjonene. Det er eksempler på bedrifter som har kansellere lanseringen av nye produkt fordi de ikke har identifisert alle kritiske faktorer for kvalitet. 

Hvilke faktorer er kritisk for din produksjon? Hvordan oppnår du prosesskontroll?

Verktøy til kvalitetsforbedring

Her er tips til verktøy som kan hjelpe deg med kvalitetsforbedring:

 • Statistisk prosesskontroll og kapabilitet avgjør om normal eller spesiell variasjon gir kvalitetsproblemer og avgjør forbedringsstrategi
 • Prosesskartlegging identifiserer variabler som bidrar til variasjon i kvalitet
 • Grafiske analyser kan bevise rotårsaker
 • Hypotese testing kan bevise rotårsaker når grafiske analyser ikke er entydig
 • Korrelasjonsanalyse og forsøksdesign bestemmer optimale faktor verdier
 • Statistisk prosesskontroll (Control Chart) overvåker variasjon av kritiske variabler (beviste rotårsaker) og sikrer riktig kvalitet

Disse verktøyene benyttes innen Lean Six Sigma og problemløsningsmetoden DMAIC: Define (forstå problem og sette mål) - Measure (kartlegge nåsituasjon) - Analyze (bevise rotårsaker) - Improve (løse rotårsaker) - Control (sikre varige løsninger)

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs