GreenBelt LeanSixSigma

Lean Six Sigma Green Belt 

Green belt kurset lærer deg å lede vellykkede forbedringsprosjekter og å bli en god problemløser. 

Lean Tech tilbyr følgende kurs med sertifisering av GoLeanSixSigma:

 • Green Belt nettkurs (32 t), 9.500 kr
 • Green Belt nettkurs (32 t) og 8 t coaching, 17.000 kr
 • Green Belt nettkurs (32 t), 5 nettmøter a 2 t og 4 t coaching, 17.000 kr
 • Green Belt nettkurs (32 t) i kombinasjon med 4 dager klasseromundervisning, 25.000 kr
 • Green Belt kurs, 8 dager klasseromundervisning, 35.000 kr

Kursinnholdet er det samme i alle kursene. Sertifisering gir 32 studiepoeng (PDUs) hos Project Management Institutes (PMI), sertifiering for prosjektledere, og 3,2 studiepoeng (CEUs) etter den internasjonale sertifiseringsstandarden IACET.

 


Dette kurset er for deg som vil:


 • Velge riktig prosjekt
 • Definere og forstå problemet som skal løses
 • Forstå nåsituasjon gjennom måling og kartlegging
 • Analysere prosessen og bestemme rotårsaker
 • Forbedre prosessen ved å implementere og verifisere de(n) beste løsningen(e).
 • Oppnå varige resultat gjennom god kontroll på ny prosess

Kursinnhold


Introduksjon

 • Hva Lean Six Sigma er
 • Kvalitetskostnader (Cost of poor quality - COPQ)
 • Redusere variasjon
 • 8 former for sløsing
 • Ulike Lean Six Sigma roller (Hvitt, Gult, Grønt & Sort belte, Master & Champion)
 • Innføring i PDCA & DMAIC problemløsningsmetoder
 • Velge prosjekt (retningslinjer, utfordringer, kontroll spørsmål, veiledning)

Definere problem

 • Prosjekt charter & Tankekart 
 • Voice of the customer - VOC (interne & eksterne kundebehov oversettes til spesifikasjoner)
 • Prosesskartlegging 
  • Process Walk
  • Overordnet prosesskart  
  • Verdistrømsanalyse VSA
  • Swimlane map & Spagetti
 • Kommunikasjon (plan, A3, interessentanalyse, møteeffektivitet)
 • Utfordringer

Måle nåsituasjon

 • Velge relevante målinger 
 • Type data (diskret og kontinuerlig)
 • Definere målinger (Operational definion)
 • Gruppering av data (Stratification Factors)
 • Datainnsamling (Sjekkliste, frekvens, utvalg, bias)
 • Målesystemanalyse - MSA (reproduserbarhet, repeterbarhet, presisjon, nøyaktighet)
 • Forstå nåsituasjonen - baseline (Beregne prosessytelse) 
 • Utfordringer

Analysere for å bestemme rotårsaker

 • Prosess analyser (kundeverdi & forbedringsområder)
 • Grafiske analyser
  • Histogram og enkel statistikk
  • Kake- og stolpediagram
  • Pareto
  • Run chart
  • Box plot
  • Scatter plot
 • Finne mulige rotårsaker 
 • Utarbeide hypoteser
 • Teste hypoteser (observasjon, data innhenting, grafisk analyser & korrelasjon)
 • Utfordringer

Implementere løsninger 

 • Bestemme team
 • Brainstorme løsninger
 • Lean forbedringsprinsipper
 • Optimalisere flyt
 • Redusere omleggingstid (SMED)
 • Arbeidscelle og lean lay-out
 • Balansere arbeidsbelastning
 • Fleksibel arbeidsstokk og parallell prosessering
 • Kanban & Just-in-time
 • Standardisering & 5S
 • Fremtidig prosesskart
 • Prioriteringsmatriser
 • Vurdere risiko 
 • Velge løsninger 
 • Utfordringer

Control - skape varige resultat

 • Overvåkingsplan (velge målinger til Control charts - SPC)
 • Responsplan (reagere ut fra type variasjon - normal vs spesiell, inkludere oppfølging i A3)
 • Tallfeste effekter
 • Dokumentering (Project Storyboard, prosedyrer, prosesskart, visuell ledelse, overføring til prosesseier)
 • Kontinuerlig forbedring (overføre kompetanse til andre områder, erfarte læringspunkter, ytterlig forbedringspotensiale)
 • Utfordringer 

klasserom
Klasseromundervisning

Du praktiserer det du lærer og får veiledning & støtte fra instruktør.

4 dagers kurs gjennomføres i 2 samlinger a 2 dager (du kalles inn til info møte på nett etter påmelding). 

8 dagers kurs gjennomføres i 2 samlinger a 4 dager. 

nettmote
Nettmøter

Du lærer via interaksjon med instruktør og øvrige deltagere.

Vi bruker Teams eller Zoom til nettmøtene og gjør oppgaver i mindre grupper. 

Det gjennomføres et møte på 2 timer for hver fase av DMAIC (totalt 5 møter). 

coaching
Coaching

Du får hjelp og støtte på akkurat det du trenger.

Tidspunkt avtales med instruktør.

nettkurs
Nettkurs

Nettkurset er på engelsk, og leveres av GoLeanSixSigma.

Du har tilgang til nettkurs & sertifisering i et år, og har ubegrenset antall eksamensforsøk.

 

 

Klasseromundervisning, nettsamling og coaching er på norsk dersom ikke annet er avtalt.

 

legospill

I kurs med klasseromundervisning praktiseres Lean Six Sigma med blant annet legospill. Spillet er utviklet av John Bicheno hos Lean Enterprise Research Centre ved Cardiff Business School, og senere videreutviklet av Joakim Hillberg hos Revere i Sverige.

Spillet benyttes i flere land av foretak, universitet og konsulenter for å gi praktisk erfaring og forståelse av Lean Six Sigma prinsipper.

Vi benytter også andre typer spill og øvelser for å praktisere teorien. Galton board benyttes til å forstå statistisk prosesskontroll - SPC, og gi en innføring i statistikk.


nettkurs Nettundervisning

GoLeanSixSigma leverer nettundervisningen som er utviklet av svært vellykkede Lean Six Sigma konsulenter, trenere og coacher med bred internasjonal erfaring. 

GoLeanSixSigmas læringsmetoder fokuserer på praktisk anvendelse, ikke bare "å vite om konseptene og verktøyene" - slik at kursdeltagerne kan begynne å bruke Lean Six Sigma med en gang.

>220.000 deltagere fra 220 land har deltatt hittil, og gitt kursene høyeste score.

Deltagere beskriver kursene som morsomme, tilgjengelige, rimelige, praktiske, enkle å forstå og effektive.

Praktiske øvelser

Galton board

Galton board benyttes i opplæringen for å lære grunnleggende statistikk og i praktiske øvelser.

Tilleggsmateriale

 • Lean Six Sigma Templater (49 $)
 • Guide to DMAIC (14 $)
 • Lean Six Sigma Ordliste (12 $)
 • eBook: The Problem-Solver's Toolkit (9 $). 

Sertifisering

For å oppnå Green Belt sertifisering må du bestå eksamen som består av 130 spørsmål (engelsk).

Innholdet er delt i 6 deler (Introduksjon, Define, Measure, Analyze, Improve & Control), og du må svare riktig på 80 % av spørsmålene innenfor hver del.

Du har 4 timer på deg til å gjennomføre eksamen, og har ubegrenset antall forsøk.

greenbelt certification

Sertifisering kan tilpasses kundens ønsker, ta i såfall kontakt. 

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres på forespørsel fra bedrifter som har 6-15 deltagere

Bedriftskurs kan skreddersys bedriftens behov, og egne data kan benyttes i eksempler og oppgaver hvis ønskelig.

Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen.

Lunsj, forfriskninger og drikke under kursdager i klasserom er inkludert, og du mottar kursbevis ved fullført kurs.

Rent nettkurs & nettkurs m/coaching kan startes når du vil. 

Lokale

Kursene arrangeres i lokale Lean Tech disponerer hos Dynea på Lillestrøm (Svelleveien 33). Det er gode parkeringsmuligheter, og i underkant av 2 km fra Lillestrøm togstasjon.

Lean Tech har avtale med Thon hotels, og kan sette opp kurs andre steder ved behov. Det er også mulig å arrangere bedriftskurs hos bedriften.

Påmelding

Kursholder

Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per august 2019):

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."

Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 19 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC.

Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma på en enkel, forståelig måte.  

Tilbakemeldinger:

"Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde"

Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen

"Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit"

Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen

"10/10 flink til å nå alle"

Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen

"Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)"

Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen

"Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" - Kursdeltager fra EWOS

"Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" - Kursdeltager fra EWOS

Anonyme tilbakemeldinger:

"Oversiktlige presentasjoner og bra forklart."

"Jeg syntes det var meget innholdsrikt, med gode eksempler som fikk raskt i gang tankeprosessen."

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs