BlackBelt LeanSixSigma

Lean Six Sigma Black Belt 

Black Belt kurset lærer deg å lede og støtte andre i å forbedre prosesser. Du lærer å kommunisere og påvirke mennesker på alle nivå for å lykkes med endring, samt statistiske og grafiske analyser. 

Lean Tech tilbyr følgende kurs med sertifisering av GoLeanSixSigma:

 • Black Belt nettkurs (48 t) og 6 coachingtimer, 19.500 kr
 • Black Belt nettkurs (48 t) og 14 coachingtimer, 24.000 kr
 • Black Belt nettkurs (48 t), 5 nettmøter a 3 t og 6 t coaching, 24.000 kr
 • Black Belt nettkurs (48 t) i kombinasjon med 10 dager klasseromundervisning og 6 coachingtimer, 59.000 kr

Black Belt kurset forutsetter at du har gjennomført GoLeanSixSigmas Green Belt kurs.

 Kursinnholdet er det samme i alle kursene. Kurset gir 48 studiepoeng (PDUs) hos Project Management Institutes (PMI), sertifiering for prosjektledere, og 4,8 studiepoeng (CEUs) etter den internasjonale sertifiseringsstandarden IACET.


Black Belt kurset er for deg som vil:


 • Være en pådriver i forbedringsarbeidet i egen virksomhet
 • Veilede og støtte andre i Lean Six Sigma forbedringsmetode og sikre vellykkede forbedringsprosjekt
 • Lede andre i forbedringsprosjekt
 • Kommunisere og påvirke mennesker på alle nivå i organisasjonen for å lykkes med endring
 • Håndtere flere forbedringsprosjekt og sikre at de er i tråd med bedriftens mål
 • Beherske de statistiske verktøyene i Lean Six Sigma

Kursinnhold


Introduksjon

 • Black Belt opplæringen
  • Veien til Black Belt sertifisering
  • Black Belt som coach
  • PDCA (Plan Do Check Adjust)
 • Prosjekt utvelgelse
  • Strategisk forankring i prosjektutvelgelse
  • Fasilitere prosjektutvelgelse 
 • Utvikle lederskap ferdigheter
  • Formål og prosjekt arbeid
  • Innflytelse og strategi
  • Fasilitere High-Performing Team

Definere prosjekt

 • Gjennomføre prosesskartlegging / observasjon - Go to Gemba
 • Styrke lederegenskaper
  • Coaching
  • Innflytelse
  • Eierskap
  • Fasilitering
  • Møteledelse
 • Black Belt Project Storyboard
  • Kundekrav (VOC)
  • Overordnet Prosesskart
  • Process Walk
  • Stakeholder analyse
  • Kommunikasjonsplan

Måle nåsituasjon

 • Innføring i statistikk
 • Målesystemanalyse
 • Innhente data
 • Bestemme kapabilitet
 • Styrke lederegenskaper 
 • Black Belt Project Storyboard
  • Data collection plan 
  • Operational definitions
  • Målesystemanalyse
  • Grafiske analyser
  • Kvalitetskost - COPQ
  • Matriser 

Analysere og bestemme rotårsaker

 • Innføring i hypotesetesting
 • Hypotesetesting av diskret data
 • Hypotesetesting av normalfordelte kontinuerlig data
 • Hypotesetesting av ikke normalfordelte kontinuerlig data
 • Korrelasjon
 • Styrke lederegenskaper 
 • Black Belt Project Storyboard
  • Fiskebein diagram & 5 Hvorfor
  • Plan for å teste hypoteser
  • Rotårsak hypoteser Worksheet
  • Grafiske analyser
  • Verdi & Cycle time analysis
  • Value stream map

Implementere løsninger

 • Forsøksdesign
  • En faktor av gangen
  • Full factorial
  • Fractional factorial
 • Styrke lederegenskaper 
 • Black Belt Project Storyboard
  • Kost nytte matriser
  • Vektet kriterie matrise
  • Arbeidsplass Layout & 5S
  • Cross training plan
  • To-be prosesskart
  • Pilot & FMEA
  • Implementeringsplan
  • Grafiske analyser 
  • Stakeholder analyse

Control - skape varige resultater

 • Velge kontrolldiagram
  • I & MR Chart
  • X-Bar & Range Chart
  • X-Bar & Standard Deviation Chart
  • P Chart
  • nNP Chart
  • C Chart
  • U Chart
 • Visuell ledelse
 • Styrke lederegenskaper 
 • Black Belt Project Storyboard
  • Monitoring & Response plan
  • Control Chart

klasserom
Klasseromundervisning

Du praktiserer det du lærer og får veiledning & støtte fra instruktør.

Det er 4 samlinger over ca. 4 måneder*:

 • 2 samlinger a 2 dager 
 • 2 samlinger a 3 dager

Du kalles inn til info møte på nett etter påmelding. 

nettmote
Nettmøter

Du lærer via interaksjon med instruktør og øvrige deltagere.

Vi bruker Teams eller Zoom til nettmøtene og gjør oppgaver i mindre grupper. 

Det gjennomføres et møte på 3 timer for hver fase av DMAIC (totalt 5 møter). 

coaching
Coaching

Du får hjelp og støtte på akkurat det du trenger.

Tidspunkt avtales med instruktør.

Alle kursene inkluderer minst 6 t coaching (1 t til prosjektutvelgelse og 1 t etter fullføring av hver fase i DMAIC).

nettkurs
Nettkurs

Nettkurset er på engelsk, og leveres av GoLeanSixSigma.

Du har tilgang til nettkurs & sertifisering i et år, og har ubegrenset antall eksamensforsøk. 

*Har du gjennomført Lean Techs Green Belt kurs med klasserom reduseres antall kursdager fra 10 til 6 dager.

Klasseromundervisning, nettsamling og coaching er på norsk dersom ikke annet er avtalt.

Du trenger en statistisk programvare for å gjennomføre analysene. Dersom du ikke har et program allerede anbefales SigmaXL eller Minitab. I klasseromundervisningen anvendes Minitab. Du kan laste ned en gratis prøveversjon av Minitab som gjelder i 30 dager. 


legospill
I kurs med klasseromundervisning praktiseres Lean Six Sigma med blant annet legospill. Spillet er utviklet av John Bicheno hos Lean Enterprise Research Centre ved Cardiff Business School, og senere videreutviklet av Joakim Hillberg hos Revere i Sverige.

Spillet benyttes i flere land av foretak, universitet og konsulenter for å gi praktisk erfaring og forståelse av Lean Six Sigma prinsipper.

Vi benytter også andre typer spill og øvelser for å praktisere teorien. Galton board benyttes til å forstå statistisk prosesskontroll - SPC, og gi en innføring i statistikk.


nettkurs Nettundervisning

GoLeanSixSigma leverer nettundervisningen som er utviklet av svært vellykkede Lean Six Sigma konsulenter, trenere og coacher med bred internasjonal erfaring. GoLeanSixSigma har hjulpet Amazon, Charles Schwab, BP, Starwood Hotels & Resorts - og andre ledende organisasjoner med å spare hundrevis av millioner av dollar med Lean Six Sigma.

GoLeanSixSigmas læringsmetoder fokuserer på praktisk anvendelse, ikke bare "å vite om konseptene og verktøyene" - slik at kursdeltagerne kan begynne å bruke Lean Six Sigma med en gang.

>220.000 deltagere fra 220 land har deltatt hittil, og gitt kursene høyeste score.

Deltagere beskriver kursene som morsomme, tilgjengelige, rimelige, praktiske, enkle å forstå og effektive. 

Praktiske øvelser

Galton board

Galton board benyttes i opplæringen for å lære grunnleggende statistikk og i praktiske øvelser.

Tilleggsmateriale

Du får følgende templater og veiledninger for å hjelpe deg i din utvikling innen Lean Six Sigma:

 • Training Rollout Kit ($99)
 • Template Toolkit ($49)
 • Guide to Coaching DMAIC ($19)
 • Guide to DMAIC ($14)
 • Lean Six Sigma Glossary ($12)
 • eBook: The Problem-Solver’s Toolkit ($9)  

Sertifisering

For å oppnå Black Belt sertifisering må du bestå eksamen som består av 185 multiple choice spørsmål på engelsk. 

Innholdet er delt i 6 deler (Introduksjon, Define, Measure, Analyze, Improve & Control), og du må svare riktig på 80 % av spørsmålene innenfor hver del. 

Du har opptil 6 timer på deg til å gjennomføre eksamen, og ubegrenset antall forsøk.

Black Belt sertifisering krever at du gjennomfører et  jobbrelatert forbedringsprosjekt innen 4 måneder etter fullført eksamen. Du får tilsendt en veiledning for valg av prosjekt ved oppstart. Du presenterer ditt Project Storyboard på engelsk for GoLeanSixSigma.

Innen 5 måneder etter fullført eksamen må du sende inn en engelsk oppsummering av prosjektet ditt (1000-2000 ord). 

Sertifiseringen er gyldig i 4 år og kan fornyes med en resertifisering som koster 299$ (krever eksamen eller innlevering av nytt prosjekt)

Praktisk informasjon

Kurset arrangeres på forespørsel fra bedrifter som har 6-15 deltagere

Bedriftskurs kan skreddersys bedriftens behov, og egne data kan benyttes i eksempler og oppgaver hvis ønskelig.

Åpne kurs arrangeres ihht kurskalenderen.

Lunsj, forfriskninger og drikke under kursdager i klasserom er inkludert, og du mottar kursbevis ved fullført kurs.

Rent nettkurs & nettkurs m/coaching kan startes når du vil. 

Lokale

Kursene arrangeres i lokale Lean Tech disponerer hos Dynea på Lillestrøm (Svelleveien 33). Det er gode parkeringsmuligheter, og i underkant av 2 km fra Lillestrøm togstasjon.

Lean Tech har avtale med Thon hotels, og kan sette opp kurs andre steder ved behov. Det er også mulig å arrangere bedriftskurs hos bedriften.

Påmelding

Kursholder

Kursholder Sissel Pedersen Lundeby er IASSC (International association for Six Sigma certification) akkreditert kursholder (eneste i Norge per august 2019):

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."

Sissel er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU, og har mer enn 19 års erfaring innen produksjon og miljøteknologi. Hennes Lean Six Sigma opplæring startet i 2002, hos et amerikansk firma, hvor hun ble Black Belt sertifisert. I 2017 ble hun også Black Belt sertifisert gjennom IASSC.

Sissel har svært god erfaring med å bruke Lean Six Sigma til forbedringer, og fokuserer på å skape målbare resultater. Kursene bruker praktiske, gjenkjennelige eksempler, og formidler Lean Six Sigma på en enkel, forståelig måte.  

Tilbakemeldinger:

"Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde"

Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen

"Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit"

Jon Sørensen, Produksjonsleder hos Berendsen

"10/10 flink til å nå alle"

Erlend Stene, Salgsleder hos Berendsen

"Tydelig og bra presentert. God til å kontrollspørre og lytte (sjekke forståelse)"

Morten Bodding, Produksjonsleder hos Berendsen

"Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" - Kursdeltager fra EWOS

"Du er inspirerende, positiv og dyktig i faget" - Kursdeltager fra EWOS

Anonyme tilbakemeldinger:

"Oversiktlige presentasjoner og bra forklart."

"Jeg syntes det var meget innholdsrikt, med gode eksempler som fikk raskt i gang tankeprosessen."

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs