Kursoversikt

Lean Tech tilbyr nett- og klasseromundervisning innen Lean Six Sigma, samt kurs som kombinerer nett, klasserom, coaching og webmøter. I tillegg til beltekurs innen Lean & Six Sigma kan du lære tema innen problemløsning og effektivitet. Se kursoversikten nedenfor eller kursbrosjyre.

Lean Tech er partner med GoLeanSixSigma og følger deres Body of knowledge for beltekurs i Lean Six Sigma og Lean. Her er sammenligning av kursinnhold for White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt og Lean. 


Prosessforbedring

prosessforbedring Bedriftstilpasset Lean Six Sigma kurs hvor du lærer å bruke nøytrale fakta og analyse til å prioritere riktige prosjekter og løsninger. Vi bruker DMAIC til å løse en bedrift spesifikk problemstilling i et bedrifsteam på 4-8 personer.

Champion

Champion LeanSixSigma For ledere som vil skape kultur for kontinuerlig forbedring. Du lærer å skape trygge miljø med fokus på kontinuerlig læring, å synliggjøre prosessproblemer og forbedringer, og å støtte problemløsere.

White Belt

whitebelt LeanSixSigma 1 t engelsk nettundervisning hvor du lærer hva Lean Six Sigma er, ulike roller, 8 former for sløsing og DMAIC problemløsningsmetode. Kurset gir grunnleggende forståelse av Lean Six Sigma og terminologi.


 

Yellow Belt

YellowBelt LeanSixSigmaFor deg som vil lære det mest grunnleggende om Lean Six Sigma og forbedre egne prosesser gjennom tydelige mål, innhenting av data og fakta for å avdekke rotårsaker, implementere enkle, effektive løsninger som varer. Kurs og sertifisering.

Green Belt

GreenBelt LeanSixSigmaFor deg som vil lede vellykkede forbedringsprosjekt og bli en god problemløser. Du lærer å velge riktig prosjekt, definere og forstå problemet, kartlegge og måle nåsituasjonen, analysere prosessen og bestemme rotårsaker, implementere de(n) beste løsningen(e), og oppnå varige resultat. Kurs og sertifisering.

Black Belt

BlackBelt LeanSixSigmaFor deg som vil være en pådriver og veileder innen forbedringsarbeid, beherske statistiske verktøy i Six Sigma, kommunisere og påvirke mennesker på alle nivå for å lykkes med endring. Kurset forutsetter Green Belt sertifisering. Black Belt sertifisering består av eksamen og innlevering samt presentasjon av forbedringsprosjekt. Re-sertifisering hvert fjerde år.

Lean

leankursFor deg som vil redusere sløsing ved å fokusere på verdiskapende aktiviter, redusere syklustid og kost, samt bygge en Lean forbedringskultur. For å praktisere Lean benyttes et legospill utviklet hos Lean Enterprise Research Centre og Revere. Spillet benyttes i flere land av foretak, universitet og konsulenter. Kurs og sertifisering.

 


Målesystemanalyse

maalefeil1 dags kurs hvor du lærer å gjennomføre en målesystemanalyse hvor presisjon, nøyaktighet, følsomhet og kapabilitet bestemmes. Pålitelige målinger er en forutsetning for gode beslutninger.

Prosesskontroll

spc1 dags kurs hvor du lærer å bruke Statistisk prosesskontroll til å skille normal og spesiell variasjon. Dette er viktig for å reagere riktig på måleresultat, vurdere stabilitet og kapabilitet for prosesser. 

Forsøksdesign

forsoksdesign2 dagers kurs hvor du lærer forsøksdesign for effektiv produkt- og prosessutvikling. Du reduserer utviklingskostnader og tid ved å teste flere kombinasjoner samtidig. Gode design og riktige analyser gjør at du bestemmer optimale løsninger.

Hypotesetesting

hypotesetesting1 dags kurs for deg som vil avgjøre om datasett har signifikant forskjellig snitt eller variasjon for å bestemme rotårsaker, årsakssammenhenger eller effekt av endringer. Du lærer å utarbeide hypoteser, innhente og analysere data for å bestemme praktisk og statistisk signifikans.


Verdistrømsanalyse

Verdistrømsanalyse2 dagers kurs i verdistrømsanalyse for å forbedre flyt av materialer og informasjon gjennom verdikjeden. Du lærer hva som er verdiskapende for kunden og om sløsing, å beregne takt basert på kundebehov, syklustider, omstillingstid om gjennomløpstid.

Rotårsaksanalyse

RotårsaksanalyseI dette 2 dagers kurset lærer du praktisk anvendelse av statistikk og hvilke grafiske fremstilling som egner seg for ulike typer data og problemstillinger. Du lærer  hvordan statistikk og grafer kan hjelpe deg å bekrefte eller avkrefte rotårsaker.

Tidsstyring

tidsstyring1 dags kurs hvor du lærer å måle, evaluere, planlegge og forbedre tidsbruken din. Kurset er basert på produktet tidsstyring og lærer deg å bruke system og teknikker for å bruke tiden din effektivt slik at du når målene dine.

Lean engineering

lean engineering1 dags kurs hvor Lean spill benyttes for å lære Lean prinsipper innen engineering og prosjektarbeid. Fokus på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter hjelper deg å fjerne tidstyver, forbedre samarbeid og oppnå økt kundeverdi.

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs