Lean Tech ble startet av Sissel Pedersen Lundeby i 2013. Sissel er utdannet sivilingeniør i Kjemiteknikk ved NTNU (Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet) og ingeniør innen biologiske prosesser og teknikker ved HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag). Diplom oppgaven ble utført ved Montana State University. Hun oppnådde Black Belt sertifisering i Six Sigma hos Cytec i 2004, og er også Lean Six Sigma Black Belt sertifisert av IASSC (International Association for Six Sigma Certification). IASSC er den eneste globale uavhengig 3 de part som sertifiserer innen Lean Six Sigma. Etter å ha jobbet 11 år innenfor produksjon og 4 år innen miljøteknologi valgte Sissel å starte eget firma for å hjelpe produksjonsbedrifter med kontinuerlig forbedring. Lean Tech skal bidra til økt konkurransekraft for kunden og en mer bærekraftig utvikling for miljøet. 

Om Sissel Pedersen Lundeby

Sissel brenner for miljø og kontinuerlig forbedring. Hennes fokus ved bruk av Lean Six Sigma er ikke bare å spare verdifull tid, men å vurdere miljøaspektet ved sløsing for å redusere energi og ressursbruk. Riktig kvalitet, i riktig mengde, til riktig tid bidrar til en bærekraftig utvikling.
  • Oppnådd målbare resultater innen redusert energiforbruk, råvarebruk og utslipp, kvalitetsforbedring, driftsoptimalisering og kapasitetsutnyttelse (se evt. effektivisering tips)
  • Bred erfaring på innhenting av data og analyse; det meste kan tallfestes og analyseres med litt kreativitet!
  • Får tillit ved å vise tillit; bidrar til at andre deler idéer og bidrar til forbedringer
  • Er åpen, nysgjerrig og lyttende; det gir rom for å se ting på nye måter
  • Sterk faglig kompetanse på statistiske verktøy for å analysere og forstå variasjon. Variasjon sier mye om forbedrings potensiale.
  • Erfaring innen datafangst og er opptatt av datakvalitet fremfor kvantitet. I dag er det tilgang til uendelig mengder data; men hvilke data er interessante? Hvilke data er viktige å følge opp i forhold til målene som er satt? Og er data kvaliteten god nok? Stemmer dataene overens med kilden?
  • Allsidig bakgrunn; kan sette seg inn i prosesser raskt, innhente data selv, avdekke forbedringsområder gjennom statistikk og analyse og ikke minst bidra til å implementere nye løsninger
  • Tenker helhet; fokuserer bredt i starten og snevrer inn etterhvert

I tillegg har hun en positiv innstilling og fokus på å løse oppgaven. 

View Sissel Lundeby's profile on LinkedIn

iassc accredited trainerI september 2017 ble Sissel IASSC akkreditert kursholder. IASSC er eneste uavhengige tredjeparts sertifiseringsorgan innen Lean Six Sigma.

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."

Lean Tech tilbyr Lean Six Sigma gult, grønt og sort belte og kursinnholdet kan tilpasses til å dekke IASSC's Body of knowledge. Du får også skreddersydde kurs tilpasset din bedriftspesifikke utfordring. Ta kontakt så finner vi ut hvilket kurs som passer for deg! 

Samarbeidspartnere

rsz janneDet er utfordrende å implementere endringer og realisere de potensielle gevinstene. Det krever at alle i produksjonen spiller på lag og at man er villig til å endre på dagens praksis. Janne Kolstad er profesjonell sertifisert coach og kursholder innenfor Endringskraft i firmaet Fryddeg. Janne er en usedvanlig god lytter som raskt forstår hvor skoen trykker. Hun brenner for å hjelpe andre mennesker og bidrar med å styrke ens selvfølelsen og få et mer bevisst forhold til hvordan man tenker. Vi har innledet et spennende kurssamarbeid, i tillegg til at vi samarbeider om identifisering og implementering av forbedringer hos kunden. Her kan du lese mer om Fryddeg

SigmaXL

Kursene innen Lean Six Sigma benytter statistiske verktøy som SigmaXL, JMP eller Minitab. Valg av verktøy bestemmes i samråd med kunden. Lean Tech AS har en partneravtale med Sigma XL. Sigma XL er en rimeligere løsningen enn JMP og Minitab. Funksjonaliteten i Sigma XL dekker behovet for statistiske verktøy som gjennomgås i kursene hos Lean Tech. Dersom du ønsker ytterligere muligheter for visuell fremstilling av data anbefales JMP eller Minitab. 

 

Lean Tech AS er partner med GoLeanSixSigma, og tilbyr deres online kurs. Kursene deres har oppnådd høyeste score fra kursdeltagerne. Kursene beskrives som morsomme, tilgjengelige, rimelige, praktiske, enkle å forstå og effektive. >150.000 deltagere fra 220 land har deltatt hittil. Nett undervisningen er på engelsk, men kan kombineres med norsk klasseroms undervisning fra Lean Tech.