Datafangst

datafangst

I dag er det tilgang til uendelige mengder data; men hvilke data er interessante? Hvilke data er viktig for å nå målene våre?

Ved implementering av nye produksjonslinjer og datafangst; ikke tenk «nice to have». Bruk ressurser på å innhente kun de dataene du mener er viktig. Er du usikker på hvilke data du trenger kan det lønne seg å bruke ressurser på å avklare dette fremfor å inkludere all informasjon.  Her er noen spørsmål som kan være til hjelp;

 • Hvilke mål har produksjonen?
 • Hvilke data er nødvendige for å følge opp målene?
 • Vil andre måltall være aktuelle i fremtiden? Hvilke? Hvorfor?

Bedrifter som iverksetter omfattende datafangst kan risikere produksjonsstans dersom systemene for datafangst kneler. «Make it simpel» gjelder her også!

Datakvalitet

datakvalitet

Det hjelper ikke med masse data dersom ikke datakvaliteten er god. Kvalitetssikring av at dataene stemmer overens med kilden er viktig. 

Dersom dataene ikke er kvalitetssikret er det lett å bli i tvil når dataene ikke stemmer med forventninger. Det medfører vegring mot å gjøre tiltak.

Data kan kvalitetssikres gjennom å overvåke produksjonen en gitt tid og registrere aktuelle hendelser manuelt, for så å kontrollere at datafangsten stemmer overens.

En utfordring ved kvalitetssikring av data er å avdekke problemer som oppstår av og til. Lean Tech har erfaring med kvalitetssikring av datafangst, bl.a hos en bedrift hvor det ble logget opptil en halv million data per time fra mange ulike maskiner. Det var flere ledd og leverandører involvert, og omfattende rotårsaksanalyse ble gjennomført for å avdekke årsaker til ustabil datainnsamling og manglende data. I slike tilfeller er det viktig å innhente så mye informasjon som mulig om situasjonen som forårsaket ustabiliteten.

Data visualisering

datavisualisering

Visualisering av data gjør det enklere å kommunisere, forstå, evaluere og planlegge. "Et bilde er verdt tusen ord" sies det. Hvor mye er en graf verdt for deg?

Ved å visualisere data ved hjelp av excel eller mer avanserte statistiske programmer som eksempelvis JMP, Modde, Minitab og SigmaXL, er det lettere å se sammenhenger og trender mellom ulike datasett. Det fins mange ulike grafiske fremstiller som benyttes for ulike data og formål. Dette er tema i kurset Grafiske analyser.

Visualisering og korrelasjonsanalyser kan vise om prosesskontroller underveis i produksjonen samsvarer med kvalitet på sluttproduktet. Klarer prosesskontrollene å fange opp avvik på et tidlig tidspunkt?

Du kan også bruke visualisering til å kvalitetssikre data. Du ser raskt "uteliggere" i grafer og kan undersøke årsaker til disse. Er de reelle, eller er det feilregistrering?  

Har du datasettet du ønsker å analysere for trender og korrelasjon kan du kontakte Lean Tech. Lean Tech gir også opplæring i JMP, Minitab eller SigmaXL. Ta kontakt om du er interessert!

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Research Manager, Sintef  Manufacturing
 • lean engineering"Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge 
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Joakim Holm Hansen"Meget hyggelig og profesjonell tjeneste. Levert godt håndverk innen tidsfrister" verdistrømsanalyse
  - Joakim Holm-Hansen, administrerende direktør hos Solenis, Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" 
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit."
  lean six sigma kurs