• konkurransekraft
 • Bærekraft
 • Forretningside Lean Tech
 • LeanSixSigma IASSC
 • problemløsning
 • Online Lean Six Sigma training
 • Lean Six Sigma
“Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement.” - H. James Harrington

Lean Tech AS styrker din konkurransekraft gjennom effektiv ressursbruk, høy produktivitet og kundetilfredshet. Vil tilbyr kurs og rådgivning innen følgende områder:

 • Effektiv ressursbruk ved å redusere sløsing (Lean), benchmarke forbruk og optimalisere prosesser 
 • Kundetilfredshet: Forbedre kvalitet ved å forstå, redusere og kontrollere variasjon ved bruk av statistisk prosesskontroll (SPC) 
 • Produktivitet: Forbedre produksjonsflyt og øke maskin effektivitet (OEE) med prosesskartlegging, analyser og reduksjon av sløsing 
 • Miljø: Redusere utslipp og etablere måleprogram
 • Måling: Bestemme måleusikkerhet og utbedre målesystemer
 • Mål og resultatstyring: Sette målbare mål i tråd med strategi og velge riktig indikatorer for resultatstyring   
 • Produktutvikling: Designe effektive forsøk (DOE) og utføre variasjonsanalyser (CoV) for utvikling av nye produkter eller forbedre eksisterende
 • Rotårsaksanalyse og problemløsning for å hindre uønskede hendelser å skje igjen
 • Kost nytte analyser for å vurdere lønnsomhet for ulike alternativer og prioritere riktig 
 • Forebyggende vedlikehold ved bruk av statistisk prosesskontroll - SPC 
 • Tidsstyring for å fokusere på verdiskapende aktiviteter som leder til målet 

 

Lean Tech tilbyr kurs og opplæring innen Lean og Six Sigma (mer om Lean Six Sigma). Kursholder Sissel Lundeby er Black Belt sertifisering og akkreditert av IASSC. IASSC er eneste uavhengige tredjeparts sertifiseringsorgan innen Lean Six Sigma som ikke gir opplæring, veiledning, coaching eller konsulenttjenester selv.

Lean Tech's opplæring innebærer praktiske eksempler og tilpasses deltakernes og bedriftens behov. Se kurs eller kontakt Lean Tech for et tilbud.

 

 

rsz forretningside

Målbare resultat oppnås ved å kombinere prosesskunnskap med statistikk/analyser og ikke minst involvering av de som kjenner prosessen.

Visjon: "Bidra til økt konkurransekraft for kunden og en mer bærekraftig utvikling for miljøet."

 


Utførte oppdrag


Rådgivning:

 • Energiforbruk per produkt & prosess
 • Kapasitetsanalyse og tiltaksplan for å nå produksjonsmål hos fiskefÔr produsent
 • Analyse av energiforbruk og oppfølging via dashboard med prosessindikatorer
 • Lean Six Sigma prosjekt for økt leveringspresisjon
 • AS-IS studie av produksjonsflyt og TO-BE forslag med mindre transport & bevegelse
 • Analyse av arbeidsflyt på lager 
 • Fasilitere rotårsaksanalyser & prosesskartlegging
 • Prosesskontroll (forutsigbarhet i produksjon) ved bruk av Lean Six Sigma 
 • Analyse av kundedata for å forstå årsakssammenhenger

Management for hire:

 • Design og bestilling av utstyr til IVAR slambehandlingsanlegg (5 mnd)
 • Design og bestilling av utstyr til Mjøs biowaste anlegg på Lillehammer (5 mnd)
 • Operatørstyrt vedlikehold og målstyring hos en fiskefÔr produsent (1 år)
 • Operational Excellence Manager hos legemiddelfirma (5 mnd)
 • Operational Excellence støtte hos legemiddelfirma (1 år)
 • Prosjektleder for utrulling av nytt Laboratorie Managmenet System hos 32 anlegg i samme bedrift (11 mnd)

Myndighetskrav:

 • Måleprogram for utslipp til luft hos Allnex
 • Måleprogram for utslipp til vann hos TWMA
 • Måleprogram for utslipp til luft hos Ringnes
 • Måleprogram for utslipp til vann hos Skretting
 • Måleprogram for utslipp til vann hos Solenis
 • Sammenligne drift med CWW BREF og BAT krav
 • Usikkerhetsberegninger for utslipp hos Eramet
 • Usikkerhetsberegninger for utslipp hos Telemark kildevann
 • Kartlegging av alle utslipp og avfall fra bedriften ihht IPPC direktivet

Takk for tilliten:


allnex logo
cambi logo
twma
ewos
ringnes
rsz logo tkv
Skretting
sintef
Gentian
Berendsen
3b fibreglass
rsz parkettpartner
eramet norway
rsz solenis
abbott
ekornes
dynea
Yara

Vil du vite mer? Her er gratis videoer og pfd'er innenfor tema Lean Tech jobber med:

Måleprogram

Tilfredstill myndighetenes krav til måleprogram for utslipp!
måleprogramMiljødirektoratet krever at norske bedrifter skal dokumentere sine utslipp til jord, luft og vann. I 2010 kom et krav fra Miljødirektoratet om å etablere måleprogram for utslipp. Lean Tech har laget en video for å hjelpe deg med måleprogram.

Prosesskontroll

Oppnå kontroll på prosess variasjon!
prosesskontrollStatistisk prosesskontroll - SPC, er et verktøy for å skille mellom normal og spesiell variasjon. Du kan bruke det til å bli varslet om vedlikehold, vurdere maskiners robusthet, bestemme effekt av forbedringer og mye annet. Sjekk ut Lean Tech's video om prosesskontroll.

Effektivisering

Ta i bruk Lean Six Sigma og øk din konkurransekraft!

effektiviseringHar din bedrift høyt energi og råvareforbruk? Får dere kundeklager på kvalitet eller opplever høye kvalitetskostnader? Ønsker dere å øke kapasiteten? Her er pdf med 10 tips til forbedring og effektivisering

Tidsstyring

Nå målene dine ved å fokusere på verdiskapende aktiviteter
TidsstyringLean fokuserer på verdiskapende aktiviteter. For selvstendig næringsdrivende er tiden vår viktigste ressurs. Hvordan sikrer du at du bruker tiden din riktig? Se video om hvordan du kan oppnå bedre tidsstyring for å nå målene dine.

Måleusikkerhet

Bestem usikkerhet og feil i målingene dine!
måleusikkerhetHva bidrar til feil og usikkerhet i målingene dine? Leverandører oppgir usikkerhet for instrumenter og utstyr, men hva er den faktisk måleusikkerhet eller målefeil? Hvor mye bidrar mediet og omgivelsene til feil måling? Se video om målefeil.

Produktivitet

Oppdag kapasitetsreserver ved å måle maskineffektivitet!
produktivitetOEE (Overall Equipment Effectiveness) er et måltall for maskin effektivitet, og påvirkes av tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Ved å måle OEE kan du avdekke årsaker til redusert effektivitet og oppnå økt produktivitet. Se video om OEE.

Lean Engineering

Spar deg for tid, energi og misforståelser!
lean engineeringEr du interessert i lean engineering? Lean innebærer fokus på kundeverdi og å skape god flyt i prosesser. Dette kan gi tidsbesparelser for de fleste bransjer. Lean Tech har laget en pdf med 7 engineeringtips.

Online kurs

Lær Lean Six Sigma forbedringsmetode!
Online training lean six sigmaVil du bli bedre på kontinuerlig forbedring? Lean Tech selger GoLeanSixSigmas online kurs. Kursene er praktiske, morsomme, tilgjengelige, rimelige og effektive i følge deltagerne, som har gitt kursene høyeste score. Her er gratis White Belt kurs

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea
 • lean engineering"Sissel har jobbet som en del av Cambis prosjekt-team for to av våre prosjekter. Hennes hovedfokus har vært på prosess design, engineering og anskaffelser. Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge (engasjerte Lean Tech til å kartlegge energiforbruk, avfall og utslipp)
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Måleprogrammet skal tilfredsstille krav fra Miljødirektoratet og oppdraget inneholdt bl.a vurdering av prøvetakingsfrekvenser for å sikre representative prøver, usikkerhetsberegninger, beregninger og utarbeidelse av rapporteringsmaler o.l. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • Tilbakemeldinger fra kursdeltagere:
  "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde".
  "Utgjorde en forskjell, engasjert og dyktig" 
  "Faglig meget dyktig og klar fremføring. Morsom og skaper tillit.
  lean six sigma kurs