“Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can’t measure something, you can’t understand it. If you can’t understand it, you can’t control it. If you can’t control it, you can’t improve it.” - H. James Harrington

Lean Tech AS hjelper produksjonsbedrifter å styrke sin konkurransekraft gjennom effektiv ressursbruk, høy produktivitet og kundetilfredshet. Lean Tech skaper målbare resultater for kunden ved rådgivning innen følgende områder:

 • Effektiv ressursbruk ved å redusere sløsing (Lean), benchmarke forbruk og optimalisere produksjonsprosesser 
 • Kundetilfredshet: Forbedre kvalitet ved å forstå, redusere og kontrollere variasjon ved bruk av statistisk prosesskontroll (SPC) 
 • Produktivitet: Forbedre produksjonsflyt og øke maskin effektivitet (OEE), gjennom prosesskartlegging, analyser og reduksjon av sløsing 
 • Miljø: Redusere utslipp og etablere måleprogram
 • Måling: Bestemme måleusikkerhet og utbedre målesystemer
 • Mål og resultatstyring:Definere målbare mål i tråd med strategi og velge riktige indikatorer for resultatstyring   
 • Produktutvikling: Designe effektive forsøk (DOE) og utføre variasjonsanalyser (CoV) for utvikling av nye produkter eller forbedre eksisterende
 • Rotårsaksanalyse og problemløsning for å hindre uønskede hendelser å skje igjen
 • Kost nytte analyser for å vurdere lønnsomhet for ulike alternativer og prioritere riktig 
 • Forebyggende vedlikehold ved bruk av statistisk prosesskontroll - SPC 
 • Tidsstyring for å fokusere på verdiskapende aktiviteter som leder til målet 

Lean Tech tilbyr kurs og opplæring innen Lean og Six Sigma. Kursholder Sissel Lundeby er Black Belt sertifisering og akkreditert av IASSC. IASSC er eneste uavhengige tredjeparts sertifiseringsorgan innen Lean Six Sigma som ikke gir opplæring, veiledning, coaching eller konsulenttjenester selv.

Lean Tech's opplæring innebærer praktiske eksempler og tilpasses deltakernes og bedriftens behov. Se kurs eller kontakt Lean Tech for et tilbud.

Målbare resultat oppnås gjennom å kombinere prosesskunnskap med statistikk/analyser og ikke minst involvering av de som kjenner prosessen / produksjonen.

Forretningsidé

forretningside Lean Tech

 

Lean Tech vil være LEAN

L - Løsningsorientert

E - Engasjert

A - Analytisk

N - Nysgjerrig

Markedsføringsvideo

Visjon "Bidra til økt konkurransekraft for kunden og en mer bærekraftig utvikling for miljøet."


Vil du vite mer? Her er gratis videoer og pfd'er innenfor tema Lean Tech jobber med:

Måleprogram

Tilfredstill myndighetenes krav til måleprogram for utslipp!
måleprogramMiljødirektoratet krever at norske bedrifter skal dokumentere sine utslipp til jord, luft og vann. I 2010 kom et krav fra Miljødirektoratet om å etablere måleprogram for utslipp. Lean Tech har laget en video for å hjelpe deg med måleprogram.

Prosesskontroll

Oppnå kontroll på prosess variasjon!
prosesskontrollStatistisk prosesskontroll - SPC, er et verktøy for å skille mellom normal og spesiell variasjon. Du kan bruke det til å bli varslet om vedlikehold, vurdere maskiners robusthet, bestemme effekt av forbedringer og mye annet. Sjekk ut Lean Tech's video om prosesskontroll.

Effektivisering

Ta i bruk Lean Six Sigma og øk din konkurransekraft!

effektiviseringHar din bedrift høyt energi og råvareforbruk? Får dere kundeklager på kvalitet eller opplever høye kvalitetskostnader? Ønsker dere å øke kapasiteten? Her er pdf med 10 tips til forbedring og effektivisering

Tidsstyring

Nå målene dine ved å fokusere på verdiskapende aktiviteter
TidsstyringLean fokuserer på verdiskapende aktiviteter. For selvstendig næringsdrivende er tiden vår viktigste ressurs. Hvordan sikrer du at du bruker tiden din riktig? Se video om hvordan du kan oppnå bedre tidsstyring for å nå målene dine.

Måleusikkerhet

Bestem usikkerhet og feil i målingene dine!
måleusikkerhetHva bidrar til feil og usikkerhet i målingene dine? Leverandører oppgir usikkerhet for instrumenter og utstyr, men hva er den faktiske måleusikkerheten eller målefeilen? Hvor mye bidrar mediet og omgivelsene til feil måling? Se video om målefeil.

Produktivitet

Oppdag kapasitetsreserver ved å måle maskineffektivitet!
produktivitetOEE (Overall Equipment Effectiveness) er et måltall for maskin effektivitet, og påvirkes av tilgjengelighet, ytelse og kvalitet. Ved å måle OEE kan du avdekke årsaker til redusert effektivitet og oppnå økt produktivitet. Se video om OEE.

Lean Engineering

Spar deg for tid, energi og misforståelser!
lean engineeringEr du interessert i lean engineering? Lean innebærer fokus på kundeverdi og flytoptimalisering og kan gi tidsbesparelser innenfor de fleste bransjer. Lean Tech har laget en pdf med 7 engineeringtips.

Online kurs

Lær Lean Six Sigma forbedringsmetode!
Online training lean six sigmaVil du bli bedre på kontinuerlig forbedring? Lean Tech er forhandler av GoLeanSixSigma online kurs som har fått høyest score av Lean Six Sigma kurs. Kursene er praktiske, morsomme, tilgjengelige, rimelige og effektive i følge deltagerne.

Referanser

 • verdiskapning"Jeg var veldig imponert over Sissels Lean Six Sigma kunnskap. Hun gjør det enkelt å identifisere forbedringer og skape resultater" verdistrømsanalyse
  - Daryl Powell, Lean Manager, Kongsberg Maritime Subsea
 • lean engineering"Sissel har jobbet som en del av Cambis prosjekt-team for to av våre prosjekter. Hennes hovedfokus har vært på prosess design, engineering og anskaffelser. Sissel har vist seg som en dyktig og engasjert medarbeider. Hun har vært en viktig bidragsyter i å sørge for god fremdrift i prosjektene hun har jobbet med. Samtidig er hun nøyaktig og har god kvalitet på arbeidet som er utført."lean engineering
  - Eivind Willoch, Prosjekt leder, Cambi AS
 • bærekraftig utvikling"Er meget fornøyd med jobben som er utført; Vi var jo ikke så veldig klare på hva bestillingen var men med din bakgrunn og kompetanse så ble utfallet hva vi var ute etter og et dokument vi har nytte av i fremtiden" IPPC
  - Roger Søråsdekkan, administrerende direktør for Allnex, Norge (engasjerte Lean Tech til å kartlegge energiforbruk, avfall og utslipp)
 • måleprogram"Vi leide inn Lean Tech for å utarbeide måleprogram for utslipp til luft. Måleprogrammet skal tilfredsstille krav fra Miljødirektoratet og oppdraget inneholdt bl.a vurdering av prøvetakingsfrekvenser for å sikre representative prøver, usikkerhetsberegninger, beregninger og utarbeidelse av rapporteringsmaler o.l. Oppdraget ble levert med riktig innhold til riktig tid. Kan anbefales." måleprogram
  - Kjell Even Misfjord, HMS-sjef hos Allnex, Norge
 • Måleprogram"Sissel sin evne til å raskt sette seg inn i problemstillingen, samt hennes engasjement og kompetanse er imponerende. Hennes analytiske og gjennomgående bidrag til vårt måleprogram har vært presis og målrettet, samt meget lærerikt." måleprogram
  - Thomas Løvik, HMSK leder, TWMA Norge
 • "Inspirerende, faglig dyktig, folkeliggjør et teoretisk fagområde" lean six sigma kurs
  - Espen Fjeld, Kommersiell direktør hos Berendsen, Norge