Rotårsaksanalyse

rotårsaksanalyseMålet med en rotårsaksanalyse er å identifisereden faktoren som resulterte i en eller flere tidligere hendelser. Ofte er hendelsen(e) uønske tog ved å identifisereårsaken er det mulig å forhindre at hendelsen skjer igjen. Det finnes flere verktøy som kan brukes til å identifisere rotårsaker. Jeg starter ofte med prosess kartlegging i kombinasjon med å utvikle et "tankekart" / Thought Map eller benytter A3 for åstrukturere problem løsningen. Avhengig av problemet bruker jeg ulike verktøy som Fishbone diagram / årsak og virkning diagrammer, Faktoranalyse og Paretoanalyse.