Produktutvikling

Forsøksdesign (DOE)

experimental designMed forsøksdesign - DOE (design of experiment) kan du designe forsøkene dine slik at du får den informasjonen du trenger med færrest mulig forsøk. Forsøksdesign kan brukes til produktutvikling: både utvikling av nye produkter og forbedring av eksisterende. Min erfaring er at betydelige ressurser kan spares ved å gjøre smarte forsøksdesign. Noen bedrifter utfører langt flere forsøk enn nødvendig fordi de vil være på den sikre siden, eller fordi "vi alltid gjør det på denne måten". Eksempelvis har jeg analysert forsøk hvor det var utført 1100 forsøk. Samme informasjon kunne vært oppnådd gjennom å kjøre 150 forsøk! Hvis du starter med noen få tester basert på dine antagelser, kan du øke antall tester basert på resultatene underveis. Det er ikke nødvendig å begynne med for mange forsøk. Lean Tech kan hjelpe deg med experimental design / forsøksdesign og å analysere resultatet.

Variasjonsanalyse (CoV)

produktutviklingNår nivåene for en faktor som skal testes er tilfeldig, for eksempel operatører, dager, batch, etc, kan det være bedre å gjennomføre en variasjonsanalyse (Components of Variation - CoV). Mens nivåene i et DOE er kontrollert, vil faktorene i en variasjonsanalyse variere naturlig. Ofte brukes større nivåforskjeller for faktorene i et forsøksdesign fordi man ønsker å se effekten av faktorene.

En variasjonsanalyse beregner hvor mye ulike faktorer bidrar til den totale variasjon. Variasjonsanalyse kan i likhet med forsøksdesign brukes til produktutvikling: Hvor mye bidrar de ulike prosesstrinnene til den totale variasjonen i kvalitet? Hvilke faktorer er avgjørende for kvaliteten? Hvor stor variasjon er det innenfor en batch i forhold til variasjonen mellom batchene? Jeg har utført en variasjonsanalyse for min vekt: hvor mye variasjon skyldes selve målingen? Hvor mye varierer vekten med i løpet av en dag? Mellom dager? Og uker?