Produktivitet

produktivitetFor å oppnå høy produktivitet er det viktig med god flyt gjennom produksjonen. I mange tilfeller er det flere uavhengige maskiner som samarbeider om å produsere det ferdige produktet. Noen maskiner kan ha mer vrak, lengre nedetid eller lavere takt tid. For å måle effektivitet til den enkelte maskin kan man bruke OEE som produktivitet indikator. Jeg har laget en video om OEE. Lav OEE kan være årsaken til at etterfølgende maskiner må vente - kødannelser. I tillegg til effektivisering av den enkelte maskin kan det være lønnsomt å investere i bufferkapasitet. For å vurdere dette bør det gjennomføres en buffer kapasitets analyse. Hvis stopp årsaker og stopptider registreres, kan analyse av disse dataene beregne effekten av å investere i bufferkapasitet.

Noen bedrifter har manuell logging av stoppårsaker; da gjelder det å ha tydelig definerte stoppårsaker slik at driftspersonell velger samme årsak uavhengig av hvem som er på jobb! Det er også viktig at stoppårsakene defineres slik at de faktisk er til hjelp; jeg har eksempelvis opplevd at stoppårsaken som forårsaket lengst stopptid var «Venter på plass». Dette sa ingenting om rotårsaken; Hvilken tank var full? Hvorfor? Det var ikke mulig å jobbe videre med forbedringer uten å dele denne stoppårsaken inn i flere underårsaker. Dersom du trenger hjelp til å øke din produktivitet kan du ta kontakt med Lean Tech for gjennomføring av kapasitetsanalyse.