Preventivt vedlikehold

preventivt vedlikeholdStatistisk prosesskontroll (SPC) er et verktøy for å skille mellom normal og spesiell variasjon. Det har mange bruksområder, og et av dem er forebyggende vedlikehold. Slitasje på utstyr vil gradvis gi større variasjon. Dersom det utføres målinger underveis i prosesser kan økt variasjon i disse målingene avsløre at utstyr bør vedlikeholdes.

Ved å identifisere normal variant for en prosess, kan du reagere på spesiell variasjon som kan skyldes behov for vedlikehold eller andre ting. På denne måten kan du arbeide mer forebyggende istedenfor å drive brannslukking. Alarmer knyttet til variasjon i målinger (Range eller stdev) kan varsle deg når deler må byttes.

Et eksempel er bytte av en O-ring som brukes til å teste kapillærer hos et firma jeg arbeidet for. Når en O-ring begynner å bli slitt vil dette gi større variasjon i målingene som blir utført. Dette kan brukes til å bestemme tidspunktet for vedlikehold. Jeg har laget en video som viser bruksområder for prosesskontroll.