Definere mål og målstyring

målstyringNoe av det viktigste i forbedringsprosesser er å definere riktige mål. Bedrifter bruker mye ressurser på datainnsamling, datavarehus, rapportering og visualisering av data. Mange bedrifter drukner i informasjon og tall. Lean Tech kan bidra til å forenkle informasjonen og definere gode måltall. Hvilken informasjon er kritisk? Hvilken informasjon trenger du for å følge opp målene dine? Hva kan du gjøre for å få bedre målstyring?

Riktig måltall skal måle hvor du er i forhold til målet du har satt deg. Det kan være en utfordring å bryte ned overordnede forretningsmål til operasjonelle mål for avdelinger og enkeltpersoner. Målstyring for den enkelte må være noe vedkommende kan påvirke. Jeg har opplevd at operatører har blitt målt på effektivitetstall. Så har det vist seg at de har liten påvirkning på maskin effektiviteten fordi det først og fremst var vedlikehold og teknikere som påvirket dette. Da er det bedre å bli målt på stoppårsaker som de påvirker. Mål er lite motiverende dersom man opplever at det ikke er egen innsats som påvirker.

Det er også viktig at ledelsen velger balanserte måltall. Ved å ha høy fokus på produktivitet og leveringsgrad kan dette resultere i høye kvalitetskostnader eller høyt svinn dersom ikke dette balanseres. Ofte kan det oppstå situasjoner der man må velge mellom eksempelvis svinn og effektivitet. Da er det viktig at driftspersonell vet hva som skal prioriteres og når. Slik oppnår du riktig målstyring.

OEE - Overall Equipement Effectiveness, er en mye brukt produktivitet indikator for maskiner og utstyr. OEE avslører tap av produksjonstid og kapasitet, slik at det er lettere å eliminere disse tapene. Den tilgjengelige produksjonstiden er avgjørende for OEE beregningen, og bør defineres basert på de tapene du vil synliggjøre. Jeg har laget en video om OEE hvor du kan få innspill til å bestemme tilgjengelig produksjonstid.