Kvalitetsforbedring

kvalitetsforbedringKvalitet er noe du oppnår når du har kontroll på de viktige detaljene.

For å oppnå kontroll på produkt kvaliteten må du vite hvilke faktorer som er avgjørende for kvaliteten og ha kontoll på disse. Start gjerne kvalitetsforbedring med å lage et prosess kart over prosessen din, og kartlegg alt som kan påvirke produktet ditt. Reflekter over alt som kan ha betydning; hva kontrollerer du og hva er støy? Støy er faktorer som har naturlig variasjon og som du ikke forsøker å kontrollere. Alle prosesser er gjenstand for variasjon, som kan klassifiseres som normal eller spesiell variasjon. Normal variasjon er forventet variasjon, eller tilfeldig variasjon. Spesiell variasjon er uforutsigbar, sporadisk, eller ustabil variasjon. Den er resultatet av en bestemt årsak, for eksempel Maskin (utstyr), Menneske (operatør), Materiale, Metode, Miljø.

Utfordringen med kvalitetssikring er å identifisere de kritiske faktorene for deretter å ha kontroll på variasjonen av disse. Six Sigma innebærer statistiske verktøy for å forstå variasjon og identifisere kritiske faktorer. Jeg har opplevd at bedrifter har brukt ressurser på å kontrollere en faktor som ikke var avgjørende for kvaliteten. Jeg har også opplevd at bedrifter har vært nødt til å kansellere lanseringen av et nytt produkt fordi de ikke lyktes med å identifisere den kritiske faktoren som ga variabel produkt kvalitet.

Hvilke faktorer mener du er kritisk for din produksjon? Og hvordan oppnår du prosesskontroll? Du kan bruke variasjonsanalyse (CoV) til å undersøke hvor mye ulike faktorer bidrar til den totale variasjon i kvaliteten. Når du har identifisert kritiske faktorer kan du overvåke dem ved hjelp av Statistisk prosesskontroll - SPC. Det er et verktøy for å skille mellom spesiell og normal variasjon. SPC kan brukes til å følge opp prosesser og reagerer på spesiell variasjon. Du kan også bruke SPC til å bestemme normal variasjon for ulike maskiner / prosesser og sammenligne det med kundens krav. På denne måten kan du bestemme prosessens robusthet. Jeg var en del av et team som implementerte online SPC (link til artikkel) hos Axis-Shield. Jeg har også utarbeidet en video med anvendelse av SPC.