Kost nytte analyse

kost nytte analyseFor å kunne vurdere hvilket alternativ man skal velge er kost-nytte analyser til uvurderlig hjelp. Det som ofte er utfordrende er å kunne tallfeste effekten av de ulike alternativene. Dette krever evne til å se helheten og kunne vurdere den totale effekten av hvert alternativ. Det krever også at man klarer å tallfeste effekten, og er i stand til å innhente fakta.

Six Sigma handler om praktisk anvendelse av statistikk, fokus på nøytral informasjon og fakta innhenting. Ikke minst så innebærer Six Sigma sterk fokus på å vurdere flere alternativer, tallfeste ting og beregne effekten av ulike tiltak; hva er de synlige resultatene på bunnlinjen? Dette gjør at Six Sigma er særdeles godt egnet til kost nytte analyser. For å ta riktig valg er det viktig å beregne kost- nytte effekten av de ulike alternativene. Det trenger ikke være 100% riktig; er det 90% riktig er det som regel nok til å ta et riktig valg!