Lean og Six Sigma har sin opprinnelse fra Japan, og er verktøy til kontinuerlig forbedring. Verktøyene utfyller hverandre ved at Lean fokuserer på flyt og Six Sigma på å redusere variasjon. Variasjon kan være en medvirkende årsak til dårlig flyt. Ved å kombinere verktøyene kan du oppnå en høyere flyteffektivitet.

Variasjon er også en årsak til kvalitetskostnader. En gjennomsnittlig amerikansk bedrift bruker mellom 10-15 % av sin omsetning på kvalitetskostnader (ref; ISixSigma) så det er betydelige summer å spare på å redusere variasjon som medfører vrak. Amerikanske bedrifter som Motorola og GE har spart mellom 1,2 og 4,5 % av omsetningen sin på å bruke Six Sigma til forbedringer.

Jeg ble kjent med Six Sigma da jeg begynte å jobbe for amerikanske Cytec i 2002. Dyktige, engasjerte kollegaer og instruktører i USA gjorde meg raskt begeistret over verktøy og tenkemåte. Gjennom studiet mitt hadde jeg erfaring innenfor statistikk, men Six Sigma introduserte meg for nye anvendelsesområder og var mer praktisk rettet. I mitt arbeid innenfor kontinuerlig forbedring har min opplæring innenfor Lean Six Sigma tilført meg verdifull kunnskap som har løftet kvaliteten på mitt arbeid.

black belt sertifisering six sigmaI 2004 fikk jeg min Black Belt sertifisering innenfor Six Sigma; Jeg har siden prøvd meg innen ulike bransjer; kjemisk produksjon, legemiddel produksjon & næringsmiddelproduksjon. Min erfaring er at all produksjon har mange av de samme utfordringene og at Lean og Six Sigma er tilnærmingsmetoder som kan gi verdiskapning i alle bransjer.

Six Sigma gjennomfører forbedringsarbeid etter DMAIC modellen; Define - Measure - Analyse - Improve - Control. Det er sterkt fokus på å gjennomføre målinger etter at man har definert prosessen/prosjektet. Statistiske verktøy benyttes for å analysere og vurdere tallmaterialet, for å kunne vurdere effekten av ulike tiltak og implementere den beste løsningen. Etter at den beste løsningen er implementert er det viktig å overvåke og kontrollere prosessen. De statistiske verktøyene innenfor Six Sigma benyttes spesielt ved målinger og i kontroll fasen hvor det er viktig å sikre at nye løsninger bidrar til de forventede resultatene og ikke medfører endringer i kvalitet.

Six Sigma innebærer

 • Kontinuerlig forbedring
 • Forstå variasjon
 • Fakta fremfor synsing
 • Måling fremfor intuisjon
 • Åpent sinn; vurdere flere alternative løsninger
 • Sterk kostnadsfokus
 • Forebygging fremfor brannslukking
 • Systematisk arbeidsmetode
 • Konkrete mål og resultatoppfølging
 • Praktisk anvendelse av statistikk
 • Nysgjerrig; stille spørsmål 

DMAIC modellen

Six Sigma gjennomfører forbedringsarbeid etter DMAIC modellen
dmaic

Prøv da vel!

Har du ikke kommet i gang med Six Sigma enda? Da er det bare å komme i gang og prøve.

bærekraftig utvikling