IASSC ATA Seal

IASSC akkreditert kursholder

Sissel Pedersen Lundeby er akkreditert kursholder gjennom IASSC (International association for Six Sigma certification). Per september 2017 er hun den eneste norske IASSC akkrediterte kursholderen.

"This accreditation publically reflects that you have met the standards established by IASSC such that those who participate in a training program led by you can expect to receive an acceptable level of knowledge transfer consistent with the Lean Six Sigma belt Bodies of Knowledge as established by IASSC."

IASSC er det eneste globale uavhengige tredjeparts sertifiseringsorgan innen Lean Six Sigma som ikke gir opplæring, veiledning, coaching eller konsulenttjenester selv.

Lean Tech tilbyr Lean Six Sigma gult, grønt og sort belte som dekker IASSC's Bodies of knowledge. Du får også skreddersydde kurs tilpasset din bedriftspesifikke utfordring og innen Lean Six Sigma verktøy som statistisk prosesskontroll. Ta kontakt så finner vi ut hvilket kurs som passer for deg!


Kurs i Statistisk prosesskontroll

Statistisk prosesskontroll

Kurset er 1 dag for bedriftsteam med opptil 12 deltagere, og består av undervisning, spill og øvelser. Kurset er for deg som vil:

 • overvåke kritiske faktorer for å opprettholde god kvalitet
 • jobbe forebyggende, eksempelvis prediktivt vedlikehold
 • bestemme kapabilitet (er prosessen i stand til å levere ihht kundens krav)
 • vurdere stabilitet (forutsigbarhet)
 • sammenligne maskiner og utstyr for kontinuerlig forbedring
 • vurdere effekten av forbedringsarbeid (endring av gjennomsnitt og/eller variasjon)
 • unngå å overreagere på normal variasjon & lære av spesielle hendelser

Du lærer hvordan Statistisk Prosesskontroll anvendes i dine prosesser, hvordan kontroll grenser og kapabilitet bestemmes og hvordan du reagerer på måleresultat.

 


lean six sigma greenbelt

Lean Six Sigma Green Belt kurs

Kurset varer 5 dager og dekker alle tema som kreves for Lean Six Sigma Green Belt sertifisering via IASSC (International Association for Six Sigma certification). Kurset er for bedriftsteam på 8-12 personer som vil:

 • Oppnå en internasjonal sertifisering gjennom eneste uavhengige 3 de parts sertifiseringsorgan - IASSC
 • lære den faktabasert forbedringsmetodikken Lean Six Sigma
 • redusere kostnader, forbedre kvalitet og øke kapasiteten gjennom å bedre flyt, sentrere prosesser og redusere variasjon
 • Bli bedre på prosjekt gjennomføring ved bruk av DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve & Control (Six Sigmas forbedringsmetodikk)
 • Prioritere riktige prosjekt ved å forstå kundebehov, gjennomføre kost nytte analyse og forstå effekt av foreslåtte tiltak


Online kurs Lean Six Sigma

Online kurs Lean Six Sigma

Lean Tech er forhandler av GoLeanSixSigma's online kurs, som har oppnådd høyest score av Lean Six Sigma kurs. Tilbakemeldingene skryter av at kursene er morsomme, tilgjengelige, rimelige, praktiske og effektive. 100.000 deltagere fra 220 land har deltatt hittil. 

Kursene er på engelsk, og kan kombineres med norsk undervisning fra Lean Tech. Ta kontakt for skreddersydd tilbud.

 


prosess forbedring

Prosess forbedring

Kurset tilpasses ditt behov og utfordring. Du lærer verktøy innen Lean Six Sigma som er relevant for å gjennomføre ønsket prosess forbedring. Kurset følger DMAIC problem løsning metodikk. Du lærer:

 • å benytte tankekart til å definere tydelig mål og måltall
 • å benytte prosesskart til å forstå prosesser bedre og identifisere mulige rotårsaker
 • å identifisere sløsing og forbedringsmuligheter

Målet med kurset er at du skal kunne oppnå målbare resultater som reduserte kostnader, forbedret kvaliteten eller økt kapasiteten i egen virksomhet. Mer om prosess forbedring kurset


lean engineering

Lean engineering

Lean fokuserer på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter. Lean engineering er en kursdag med teoretisk påfyll i kombinasjon med et praktisk spill. Målet med kurset er å gi motivasjon, inspirasjon og verktøy til å gjennomføre forbedringsarbeid i egen arbeidshverdag. Kurset er rettet mot engineering bedrifter og produksjon, siden spillet er relatert til denne bransjen. Her er mer om lean engineering kurset. 


tidsstyring

Tidsstyring

For å nå målene sine er det viktig å bruke tiden riktig. Produktet "Tidsstyring" hjelper deg å:

 • identifisere dine verdiskapende aktiviteter og enkelt registrere timene dine på riktig aktivitet
 • få oversikt over hvor mye tid som går med til ulike aktiviteter for å kunne planlegge og evaluere
 • vurder kost-nytte verdi av å sette bort aktiviteter

Slik at du kan jobbe mest mulig effektivt og raskere nå målene dine. Her er produktet tidsstyring.