Lean Tech ble startet av Sissel P. Lundeby i 2013. Sissel er utdannet sivilingeniør i Kjemiteknikk ved NTNU (Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet) og ingeniør innen biologiske prosesser og teknikker ved HiNT (Høgskolen i Nord-Trøndelag). Diplom oppgaven ble utført ved Montana State University. Hun oppnådde Black Belt sertifisering i Six Sigma hos Cytec i 2004, og er også Lean Six Sigma Black Belt sertifisert av IASSC (International Association for Six Sigma Certification). IASSC er den eneste globale uavhengig 3 de part som sertifiserer innen Lean Six Sigma. Etter å ha jobbet 11 år innenfor produksjon og 4 år innen miljøteknologi valgte Sissel å starte eget firma for å hjelpe produksjonsbedrifter med kontinuerlig forbedring. Lean Tech skal bidra til økt konkurransekraft for kunden og en mer bærekraftig utvikling for miljøet. 

Om Sissel Pedersen Lundeby

Sissel brenner for miljø og kontinuerlig forbedring. Hennes fokus ved bruk av Lean Six Sigma er ikke bare å spare verdifull tid, men å vurdere miljøaspektet ved sløsing for å redusere energi og ressursbruk. Riktig kvalitet, i riktig mengde, til riktig tid bidrar til en bærekraftig utvikling.
  • Kan vise til gode resultater innen kostnadsreduksjon (redusert energi, råvarebruk og utslipp), kvalitetsforbedring, driftsoptimalisering og kapasitetsutnyttelse (se evt. effektivisering tips)
  • Bred erfaring på innhenting av fakta og analyse; det meste kan tallfestes og analyseres med litt kreativitet!
  • Får tillit ved å vise tillit; bidrar til at andre deler idéer og bidrar til forbedringer
  • Er åpen, nysgjerrig og lyttende; det gir rom for å se ting på nye måter
  • Vektlegger sterk faglig kompetanse på statistiske verktøy for å analysere og forstå variasjon. Variasjon sier mye om forbedrings potensiale.
  • Erfaring innen datafangst og er opptatt av datakvalitet fremfor kvantitet. I dag er det tilgang til uendelig mengder data; men hvilke data er interessante? Hvilke data er viktige å følge opp i forhold til målene som er satt? Og er data kvaliteten god nok? Stemmer dataene overens med kilden?
  • Allsidig bakgrunn; kan sette seg inn i prosesser raskt, innhente data selv, avdekke forbedringsområder gjennom statistikk og analyse og ikke minst bidra til å implementere nye løsninger
  • Tenker helhet; fokuserer bredt i starten og snevrer inn etterhvert

I tillegg har hun en positiv innstilling og fokus på å løse oppgaven. Her er Sissels CV.

View Sissel Lundeby's profile on LinkedIn

Samarbeidspartnere

rsz janneDet er utfordrende å implementere endringer og realisere de potensielle gevinstene. Det krever at alle i produksjonen spiller på lag og at man er villig til å endre på dagens praksis. Janne Kolstad er profesjonell sertifisert coach og kursholder innenfor Endringskraft i firmaet Fryddeg. Janne er en usedvanlig god lytter som raskt forstår hvor skoen trykker. Hun brenner for å hjelpe andre mennesker og bidrar med å styrke ens selvfølelsen og få et mer bevisst forhold til hvordan man tenker. Vi har innledet et spennende kurssamarbeid, i tillegg til at vi samarbeider om identifisering og implementering av forbedringer hos kunden. Her kan du lese mer om Fryddeg

KarabinSissel Lundeby er Assosiert konsulent hos Karabin AS. Karabin er et uavhengig norsk konsulentselskap, som utfordrer konvensjonell tenkning og tilbyr eksperter fra hele selskapet for å sikre kunden den beste kunnskapen de kan tilby. Sammen hjelper vi kunden å få konkurransefortrinn for å trives, overleve og lykkes i dagens globale marked. Vår oppgave er å opprettholde den høyeste profesjonelle standard, og skape en varig effekt for våre kunder. I 2014 hadde kunder rapportert og erkjente at Karabin har bidratt til en målbar effekt på 2,6 milliarder norske kroner.

sbtiSissel Lundeby er Assosiert kursholder for SBTI (Strategy Breakthrough Transformation Innovation). SBTI tilbyr kurs innen Lean Six Sigma, og støtte i kontinuerlig forbedringsarbeid. 

SigmaXLKursene innen Lean Six Sigma benytter statistiske verktøy som SigmaXL, JMP eller Minitab. Valg av verktøy bestemmes i samråd med kunden. Lean Tech AS har en partner avtale med Sigma XL

AuthorizedLean Tech AS er forhandler for GoLeanSixSigma, og tilbyr deres online kurs. Kursene deres har oppnådd høyest score av Lean Six Sigma kurs. Deltagere beskriver kursene som morsomme, tilgjengelige, rimelige, praktiske, enkle å forstå og effektive. 100.000 deltagere fra 220 land har deltatt hittil. Nett undervisningen er på engelsk, men kan kombineres med norsk klasseroms undervisning fra Lean Tech.